Bybækkeren


Oplæg fra Oktober 2009

Bybækkeren

Byfornyelse, erhvervsudvikling, borgerinddragelse og plads til de unge! – Når udvikling og borgere går hånd i hånd.

Bybækskolen har ligget tom i flere år. Det er synd og skam. Området kan give et boligsocialt løft til Farum Midtpunkt og kan samtidig give en masse nye muligheder for Furesøs unge og Furesøs erhvervsliv. 

Som inspiration udarbejdede Socialdemokraterne i efteråret 2009 et udspil, der tager udgangspunkt i, at Bybækskolen skal være et område, der kommer Farum Midtpunkt til gavn og glæde. Samtidig giver vi de kreative små iværksættere en håndsrækning, som på længer sigt kan skabe vækst og arbejdspladser til Furesø. Bybækskolens areal er så stort, at der også vil være plads til et sted for unge og plads til nye ældreegnede boliger. 

Vores udspil var ikke udtryk for, at vi nu har lagt os fast på Bybækskolens fremtid. Udspillet er et idéoplæg og det første skridt i en proces, hvor borgerne skal på banen med deres ønsker og idéer. Vi foreslog i udspillet følgende: 

Park med plads til leg og idræt 

En park med træer fra de 100 nationer, der er repræsenteret i Farum Midtpunkt. Mulighed for basket, petanque, parkour, skateboard, og picnic for familier og unge. 

Idrætshus for bredden 

Bybækhallen, med tilhørende lokaler, indrettes til ”idrætshus” og med mulighed for scene, og musisk udfoldelse. 

Bybæk Basar 

Med inspiration fra Basar Fyn, Odenses næststørste turistattraktion, etableres en basar med små boder og stande. En basar er et godt supplement til de eksisterende butikker, som vil få mulighed for at tiltrække kunder fra et større område. Basaren er samtidig springbræt for de iværksætterne der skal til at starte forretning op, men ikke har råd til en dyr butik/husleje.

Ungdomshus/forebyggelse og SSP
 

De unge har brug for et alternativ til at hænge ud foran Q8 og lave larm i blok 12. Ungdomsskolen skal have bedre vilkår. Og vi skal skabe plads til familierådgivning og SSP, der kan varetage opgaver i nærmiljøet. 

Ny bebyggelse til beboelse og iværksætterhotel 

Der bygges to nye huse. Det ene primært til ældreegnede boliger, det andet til blandet beboelse og erhverv. Iværksætterhotellet vil være en mulighed for iværksættere og nystartede virksomheder til at leje sig ind og drage nytte af fælles faciliteter, showroom, billig husleje og ikke mindst den synergi der kan opstå i et skabende og innovativt fællesskab. 

Planudvalget lægger nu op til en arkitektkonkurrence, hvor tankerne om den fremtidige anvendelse af Bybækgrunden kan præciseres, så vi kan komme i gang med udviklingen.