Skole og fritidstilbud


Furesø har nogle af landets bedste folkeskoler. Det skal vi holde fast i gennem et godt og tæt samarbejde mellem skolelærere, forældre og skoleledere.

Specialundervisning

Udgifterne til specialundervisning steg med hele 27 pct. fra 2007 til 2009. Den udvikling skal stoppes gennem en styrket indskoling og et bedre samarbejde mellem skoler og fritidstilbud. Med budgettet for 2011 udvides undervisningstiden for 0. til 3. klasse, så børnene fremover skal gå i skole til kl. 13.00 mod i dag til kl. 11.30. Pædagogerne fra fritidshjemmene lægger fremover mere af deres arbejdstid i indskolingen, hvor de i samarbejde med lærerne skal sikre, at så mange børn som muligt kan blive i normalskoletilbuddet. Det kræver de nødvendige kompetencer og ekstra ressourcer i folkeskolen. Vi bruger i dag ca. 80 mio. kr. på specialundervisning – heraf går 7 mio. kr. til taxakørsel af vores elever til specialklassetilbud uden for kommunen. Hvis vi kan spare bare en del af disse penge, vil vi kunne få ekstra midler til at styrke normalskoleområdet og dermed sikre de fornødne ressourcer til børn med særlige behov.

Tosprogede elever

Eksamensresultater fra vores skoler viser desværre, at vores tosprogede elever set under ét får for lidt udbytte af folkeskolen. Der er selvfølgelig variationer i dette generelle billede. Nogen klarer sig rigtig godt, men desværre får for mange for lidt ud af skolegangen. Det skal vi gøre noget ved! Vi er i fuld gang med at styrke danskundervisningen i indskolingen, vi skal hjælpe eleverne med udskolingen, og vi skal styrke samarbejdet med forældrene.

Bæredygtige skoledistrikter

Vi vil arbejde for, at forældrenes ønsker til skolevalg imødekommes så vidt som muligt. Samtidig skal vi sikre et balanceret elevoptag på alle vores skoler. Vi vil gerne undgå meget høje klassekvotienter på nogle skoler og et vigende elevtal på andre. Det kan være et svært puslespil at få til at gå op. Det viser arbejdet med elevoptaget for skoleåret 2011/2012. På den lidt længere bane vil vi – i samarbejde med forældre, lærere og skoleledere – se på, om vores skolestruktur og vores skoledistrikter skal justeres. Målet er glade forældre og børn der lærer en masse, så de er rustet til livets udfordringer.