Tale til åbning af udstillingen: Seniorfolk – der er brug for os


Farum Kulturhus – den 4. september 2010

Jeg er glad os stolt over at kunne åbne udstillingen – seniorfolk, der er brug for os.

Kunstudstillingen viser 29 seniorer, som har valgt at bruge en del af deres tredje alder til at yde en aktiv frivillig indsats – til gavn for andre, for samfundet som helhed og til glæde for sig selv.

Kunstværkerne er udarbejdet af billedkunstner Anna C.N. Meyer og består både af oliemalerier og skulpturer. Værkerne fokuserer på seniorers betydning i samfundet – deres engagement og den betydning, de har helt ud i alle samfundets hjørner. Kunstværkerne er baseret på interviews med de enkelte seniorer og er derfor en meget personlig skildring af mennesker, der gennem deres frivillige arbejde gør en forskel.

Der er tale om en vandreudstilling, som Farum Kulturhus er den første, der viser. Når vi er færdige den 3. oktober går udstillingen videre til bl.a. Aalborg, Randers, København, Århus, Odense og Holstebro.

Men udstillingen starter altså i Furesø. Også her går vi foran i Furesø!, og det er der sikkert flere gode grunde til. Jeg har noteret mig, at i hvert fald 4 af de portrætterede seniorer er Furesøborgere. Og jeg er på Furesø Kommunens vegne stolt over, at projektet bl.a. er inspireret af samtaler med vores dygtige medarbejdere på Skovgården og her i Kulturhuset.

Samtidig med kunstværkerne har Ebbe Berg skrevet en bog, baseret på interviews med de samme 29 seniorer. Bogen udgives ved åbningen af vores udstilling og giver mange eksempler på hvorledes man kan få en indholdsrig tredje alder.

Der er også udarbejdet en hjemmeside – ”seniorfolk.dk”, hvor seniorer kan søge frivilligt arbejde, hvor kommuner og frivillige foreninger kan søge efter frivillige, og hvor seniorerne kan finde andre seniorer med samme interesse og etablere netværk. Hjemmesiden åbnes også i forbindelse med kunstudstilling.

Siden jeg blev borgmester ved årsskiftet har jeg mødt rigtig mange aktive seniorer. Jeg har besøgt vores to fantastiske aktivitetscentre Gedevasevang og Skovgården: Jeg har her oplevet et smittende humør og et kæmpe engagement, hvor seniorer på frivillig basis arrangerer kurser, fester, foredrag, rejser, motion og meget meget, mere for andre seniorer i kommunen. Jeg er selv blevet skrevet op til en ballonflyvetur, som er et af de mange tilbud, fra Gedvasevang. Nu vi venter bare på, at vejret bliver til det.

Jeg har besøgt EDB-banden, der på frivillig vis hjælper seniorer i kommunen med at få styr på e-mail, hjemmesider og digitale billeder. Jeg har – sammen med Integrationsministeren – besøgt lektiecaféen her i Kulturhuset, hvor en stor del af lærerstaben er pensionerede ingeniører, skolelærer og bibliotekarer, der nu hjælper ungerne med at få styr på gloser og regnestykker

Men seniorer er jo generelt krumtappen i en meget stor del af foreningslivet i Furesø. De er afgørende drivkræfter i beboerforeninger, lokalråd, ældreråd menighedsråd, miljøråd, kunstforeninger, biograf-bestyrelser, caféer, genbrugsforretninger, partiforeninger. Når vi genforhandler Furesøaftalen med Indenrigsministeriet sidder pensionerede Furesøborgere (nationaløkonomer og jurister) med i følgegrupper og kontrollerer, om vi regner tingene rigtigt ud.

Seniorer har den tid og det overskud, som mange fortravlede børnefamilier ikke har. Vores aktive seniorer er en hel uvurderlig styrke for Furesø. Vi ville ganske enkelte kunne opretholde de mange tilbud, vi har i dag på det kulturelle og sociale område, hvis seniorerne gik i strejke og blev hjemme på sofaen.

Engagementet i frivilligt arbejde betyder, at man som ældre holder sig i gang mentalt og fysisk. Man er en del af et socialt fællesskab. Man får overskud af at hjælpe andre og løse opgaver sammen med andre. Det er helt afgørende at beskæftige sig med noget, der giver mening, og som fortsat stiller fysiske og psykiske krav. I modsat fald nedsættes modstandsdygtigheden og man ældes markant hurtigere.

Vi har i dag 6.800 borgere i Furesø, der er 65 år og derover. Det svarer til ca. 17 pct. af alle Furesøborgere. Om 12 år vil ca. 8.400 Furesøborgere – eller næsten en fjerdedel af Furesøs befolkning – være 65 år og derover.

Når seniorer i dag starter som ”pensionister” medtager de en kuffert fuld af viden, erfaring – og visdom. Og de fleste har et helbred, fysisk og psykisk, som gør dem i stand til fortsat at yde en betydelig og værdifuld indsats. Det er jo helt tåbeligt at stille denne bagage af viden og erfaring uden for, når man begynder på den tredje alder, som for mange vil have en varighed der svarer til erhvervsarbejdet, de lige har forladt.

Det er denne udstilling med til at understrege. Derfor er det også helt naturligt, at Furesø kommune følger op med et dialogmøde den 27. september om frivilligt social arbejde. Målet er at lave et frivillighedscenter, der forhåbentlig kan få endnu flere seniorer og andre borgere i Furesø til at deltage i det helt nødvendige, livgivende og livsforlængede frivillige sociale arbejde i kommunen.

Jeg vil gerne takke Ebbe Berg, for at have taget initiativet til udstillingen og for en meget inspirerende bog og hjemmeside om frivillig arbejde. Tak til Anna C.N. Meyer for værker, der meget tydeligt formidler glæde og stolthed over frivilligt arbejde. Tak til Zanne Jahn og Lisselotte Dyhr her fra Kulturhuset for at have orkestreret udstillingen. Og sidst men ikke mindst: Tak til alle de aktive seniorer i Furesø. Både de der er med i bogen og alle I andre. I er med jeres engagement med til at gøre Furesø et bedre sted at leve – hver eneste dag!

Ole Bondo Christensen