Årets korteste dag med årets længste dagsorden


Hele 24 dagsordenspunkter skulle Byrådet nå igennem på dagens BR-møde. Vigtige sager fandt deres foreløbige afslutning – herunder: Klimaplan, strategi for håndtering af regnvand, forpagtningsaftale for café i Galaksen, godkendelse af lokale FFOmodeller (FFO=Furesø Fritidsordning), effektiviseringsanalyser 2011 og lokalplan for Sejlgården. Ud af de 22 dagsordenspunkter, der skulle tages beslutning om, var der fuld enighed om de 20. Herunder  “budgetopfølgning III”, der sikrer, at Furesø kommer ud med et solidt driftsresultat for 2011 på 74 mio. kr. Efter Byrådsmødet var der den traditionelle juleafslutning med mandelgaver, der i samarbejdets ånd blev fordelt mellem valggruppe 1 og 2. Du kan læse referat og høre optagelser fra Byrådsmødet på følgende link:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=furesoe07&page=document&docId=47521