Bytorvet skal udvides


– Nye og bedre tilbud ønskes!

Byrådet besluttede på møde den 22. december 2010 at forkaste tilbud, der er kommet på udbygningen af den nordlige del af Farum Bytorv. Vi ønsker flere og bedre tilbud at vælge imellem og går efter et fornyet udbud først i det nye år.

Med beslutningen understreger vi, at en udvidelse skal ske med omtanke og ikke for enhver pris.

Byggeriet skal have en høj kvalitet, og udvidelserne skal gøre Bytorvet til et attraktivt bymæssigt centrum, hvor der er sammenhæng – både mellem den nye og den gamle del af centret, men også mellem de mange funktioner i området. Butikker, pladser og byrum skal kombineres med boliger, gangstrøg, liberale erhverv og kontorer, og der skal tages miljø- og energihensyn

Bytorvet skal være et godt sted at handle med et godt udvalg af både dagligvarer og udvalgsvarer. Derfor fokuserer vi i første omgang på at udvide Bytorvet med nye udvalgsvarebutikker mod nord på parkeringsarealet op mod Paltholmhvej. Udvidelsen skal hænge sammen med det nuværende center, så vi bevarer oplevelsen af at kunne gå rundt i et center, der hænger sammen og er rart at færdes i.

Fra politisk hold ønsker vi, at der sker noget meget snart. Samtidig vil vi fastholde krav om kvalitet og sammenhæng. For at gøre udbuddet endnu mere attraktivt for potentielle købere har Byrådet besluttet at se på muligheden for at placere kommunale funktioner – som eksempelvis et genoptræningscenter – på Bytorvet, fordi det vil skabe liv og handel i området.