Byggeri på Farum kaserne


Efter langvarige forhandlinger med Arkitektgruppen kan der nu påbegyndes en lang række nye energivenlige boligbyggerier i Bastionsparken, Regimentsparken og Pionerparken.

Samlet opføres i dette område 123 lavenergi-rækkehuse samt ni blokke med ca. 120 lejligheder. Desuden færdiggøres seks påbegyndte rækkehuse i Regimentsparken, som i dag ligger ufuldendte hen.

Endelig bliver der bygget en dagligvarebutik på hjørnet af Slangerupvej, hvor det tidligere Soldaterhjem ligger.

Byggeriet starter nu

Der kommer også gang i NCCs byggeplaner på Kasernen. Furesø Kommune forventes således meget snart at give byggetilladelse til 54 rækkehuse. Sammen med naboerne arbejder NCC videre med udvikling af ejerlejligheder i bebyggelsen Golf Residence. Bygningerne tænkes opført i lavenergiklasse 1.

I 2011 år færdiggøres den såkaldte Bukkefaldssti, og i området omkring varmecentralen, ved indkørslen til området, anlægger kommunen p-pladser, sørger for beplantning og sætter kuber op til glas og papir. Desuden har Furesø Kommune i budget 2012 indlagt en cykelsti til kaserneområdet via Lillevang, og kommunen vil også forbedre forholdene for buspassagererne. Attraktivt for området er det også, at der nu er åbnet for offentlig adgang til golf- og naturområdet på det tidligere militære øvelsesområde.

Vi  lægger stor vægt på at inddrage borgerne i den fremtidige udbygning af området, og kommunen vil meget snart give en detaljeret redegørelse om indholdet i aftalen til beboerne i området. Desuden vil der i løbet af udbygningsperioden løbende blive holdt orienteringsmøder.

Læs mere om bygge planerne på kaserneområdet

 • På vegne af beboer fra området.

  Kære Bondo,

  Vi er mange fra området der ikke kan forstå at mange af de nye byggerier vil bygget som almene boliger. Hvorfor har man taget sådan en drastisk ændring af lokal planen uden at spørger beboerne fra området?
  Jeg personligt mener, at det vil ødelægge beboersammensætningen i området. Jeg er ikke den eneste der har den holdning, af de nuværende beboer.

  Mange kommuner har dårlige erfaringer med så mange almene boliger samlet et sted. Hvorfor vælger man at gøre det alligevel ? Det lyder til at Furesø kommune ikke har undersøgt forholdene.

  Vi venter på en begrundelse og ikke mindst en afstemning af lokalplanændringen.

  • Ole Bondo

   Tak for din henvendelse om de almene boliger på Farum Kaserne. Jeg er helt enig med dig i, at der nogen steder er dårlige erfaringer med at samle mange almene boliger i ét område.

   Byrådet har givet tilsagn om, at der kan opføres 73 almene boliger på Farum Kaserne. Når Kasernen er fuldt udbygget, vil der være mere end 800 boliger i alt, og de almene boliger vil derfor kun udgøre mindre end 10 pct. af boligerne på kaserneområdet.

   Jeg lægger vægt på, at Furesø Kommune kan tilbyde sine borgere et bredt udvalg af forskellige boliger, både hvad angår ejerform og boligtype. De almene boliger på kasernen vil blive opført som dobbelthuse med egen have. Jeg tror, at disse boliger vil være attraktive for mindre børnefamilier og for midaldrende og ældre uden hjemmeboende børn, som gerne vil flytte fra en stor villa.

   Byrådets beslutning om, at der kan opføres 73 almene boliger på kasernen, er ikke et forhold, som er reguleret af lokalplanen. Lokalplanen regulerer bebyggelsens udseende, og ikke om boligerne bliver ejer-, lejer- eller almene boliger.

   Venlig hilsen

   Ole Bondo Christensen

   • På vegne af beboer fra området.

    Tak for tilbagemeldingen. Jeg er glad for at du(kommunen & byrådet) er opmærksom på antallet af de planlagte almene boliger.

    Jeg er også enig i at kommunen skal kunne tilbyde sine borgere et bredt udvalg af forskellige boliger. Jeg(vi) er bare stadig skeptiske over sammenblandingen af bolig typer, når det er så tætbygget område.

    Det kan godt være at de almene boliger kun vil være under 10 pct. af boligerne på kasernen. Det vil stadig være med til at ændre miljø & beboersammensætningen.

    Vi håber på at kommunen & byrådet bestræber sig på at gøre området mere attraktivt for nye tilflyttere.

    Man snakker i disse dage om at finde et sted til plejehjem for ældre mennesker. Kunne man ikke bruge disse boliger til dette formål i stedet?