Nytårstale


 2010 startede med hård frost og masser af sne. De brave folk fra Driftgården kæmpede i januar, februar og langt ind i marts for at holde veje og stier farbare. Ud af foråret sprang vores dygtige 10. klasses drenge fra Egeskolen og vandt landets skoleturnering med en overbevisende finalesejr over Kerteminde i Parken. Måneden efter gjorde FC-Nordsjælland dem kunsten efter ved at vinde pokalfinalen over FC Midtjylland. Hele Furesø blev indbudt til folkefest, der fortsatte, da Caroline Wozniacki i august vandt den første WTA-turnering på dansk grund i Farum Park. Foråret bød også på 65 års dagen for Danmarks befrielse. Både den og grundlovsdag blev flot markeret. Folkestyrets værdier holdes i hævd. Studenterne og lærlingene sprang ud. Klogere og smukkere end nogen sinde. Sommeren blev lang. Fyldt med lyse, solrige dage og sommerfester i vore mange lokalsamfund. Så kom efteråret med ny tid til fordybelse. Foredrag, studiekredse, kunstudstillinger, musik-arrangementer. Furesøs rige kultur- og foreningsliv varmer i en kold tid. For vinteren kom tidligt i år. Cykelturen fra Farum til borgmesterkontoret i Værløse er igen fyldt med udfordringer, selv om de brave folk fra Driftgården kæmper det bedste de har lært med snemasserne.

Hjælp i hverdagen

Furesø kommune er konkret hjælp i hverdagen. Du kan møde nogle af vores mere end 3000 dygtige medarbejdere hver eneste dag i året og på alle døgnets timer. I vuggestuen, skolen, fritidshjemmet, plejehjemmet, aktivitetscentret, dag- og døgntilbuddene, hjemmehjælpen, genoptræningen, biblioteket, kulturhusene og museerne. At besøge kommunens forskellige institutioner har været en meget stor oplevelse som nyslået borgmester. Min oplevelse er, at vi som kommune leverer en service, som borgerne med god grund er glade for. Kommunens medarbejdere er dygtige, engagerede og brænder efter at yde en god service. Det skylder vi dem tak for.

Bredt samarbejde

Et nyt byråd så dagens lys ved årsskiftet. Et bredt samarbejde satte sig for at få styr på økonomien og sikre fremdrift i Furesø. Nu havde vi været en kommune under sammenlægning længe nok. Vi er en fantastisk kommune med masser af muligheder, hvis bare vi tør gribe dem. 16 ud af byrådets 21 medlemmer indgår i det nye byrådsflertal. Det giver politisk stabilitet og ro til at gennemføre de nødvendige reformer. Men langt de fleste beslutninger i 2010 har alle i Byrådet bakket op om. Det gælder også de svære beslutninger om budgettet, lukning af en daginstitution og indførelse af Furesø Fritidsordning (FFO).

Styr på økonomien

Kommunernes økonomi er presset. Furesø kom ud af 2008 og 2009 med budgetoverskridelser på næsten 200 millioner kroner. Kassebeholdningen var faretruende lav. Det kunne ikke gentage sig i 2010. Furesø har for alvor taget skeen i den anden hånd. Kommunens driftsresultat i 2010 bliver ca. 70 millioner kroner bedre end forudsat. Vi kan i år lægge penge i kassen. Det er resultatet af et benhårdt arbejde i Byrådet og hos kommunens dygtige medarbejdere. Alle konti er blevet endevendt. Også i årene fremover vil en stram budgetstyring have førsteprioritet. Det er nødvendigt for at kunne fastholde den bedst mulige service for kommunens borgere.

Genforhandling af Furesøaftalen

Gælden fra Brixtoftetiden løber op i ca. 3,2 milliarder kr. eller ca. 85.000 kr. pr. borger. Hvert år betaler vi 220 millioner kroner i renter og afdrag. Ved sammenlægning af Farum og Værløse lovede den daværende Indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, at borgerne i den samlede kommune ikke skulle straffes for de tvivlsomme og delvist kriminelle, økonomiske eksperimenter, som lå til grund for den store gæld. Efter rigtig mange møder på embedsmandsplan, tunge analyser og drøftelser med den Indenrigsminister, Bertel Haarder, besluttede vi i Furesø Byråd at udarbejde vores eget udkast til en ny Furesøaftale. Vi har brug for en gældsanering. Vi skal senest i 2013 have ophævet særskatten i Farum. Og så skal vi have fundet en løsning på Flyvestation Værløse. Furesø står sammen i forhandlingerne med Indenrigsministeren. Nu må vi have den aftale på plads.

Glade og kloge unger

Vi har i 2010 gennemført en række vigtige reformer inden for børne- og skoleområdet. Målet er at forbedre børnenes trivsel og indlæring. Når vi sammenligner os med andre kommuner, klare vores unger sig godt. Børnene trives og lærer noget. Men vi har udfordringer, som vi skal løse i et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældre, pædagoger og lærere. Ikke alle kommer ud af folkeskolen med en god faglig ballast. For mange børn står af læringstoget alt for tidligt. Udgifterne til specialundervisning i Furesø steg med hele 27 pct. fra 2007 til 2009. Den udvikling skal stoppes gennem en styrket indskoling og et bedre samarbejde mellem skoler og fritidstilbud.. Med budgettet for 2011 udvides undervisningstiden for 0. til 3. klasse, så børnene fremover skal gå i skole til kl. 13.00 mod i dag til kl. 11.30. Pædagogerne fra fritidshjemmene lægger fremover mere af deres arbejdstid i indskolingen, hvor de i samarbejde med lærerne skal sikre, at så mange børn som muligt kan blive i normalskoletilbuddet. Mere rummelighed kræver kompetenceudvikling og de nødvendige ressourcer. Det store inklusionsprojekt med efteruddannelse af op mod 80 medarbejdere er afgørende i denne forbindelse. Børnetallet er faldende i den sydøstlige del af kommunen. Det har været nødvendigt at lukke en institution for at sikre. Kvaliteten i dagtilbudene er stadig højt. Normeringerne kan opretholdes. I budget 2011 har vi sat ekstra midler af til at forbedre de fysiske rammer på institutionerne herunder legepladserne.

Udvikling med omtanke

Vækst og udvikling er med til at skabe en levende kommune og en god økonomi. Furesø skal kunne tiltrække nye borgere og nye virksomheder. Vi har i 2010 fået løst nogle byggesager, der var gået i hårdknude og kan i 2011 sætte gang i en omsider sætte gang i boligbyggeriet. Et nyt Erhvervskontaktudvalg så dagens lys i 2010 og har allerede barslet med et erhvervspolitisk udspil. Målet er et stærkt og grønt erhvervsliv. Furesø skal udvikles, men det skal ske med respekt for vores natur, miljø og kulturværdier. Levende lokalsamfund – tak. Med plads til børn, mødesteder, cyklister og gående. Furesø er klimakommune. Vi reducerer CO2 udslippet i den kommunale bygningsmasse og vil gerne have de private husstande med på energisparebølgen. Det samarbejder vi med Miljørådet og lokale håndværksmestre om.

Job og uddannelse

Der findes ikke Ghettoer i Furesø. Men alle større bysamfund og boligområder har boligsociale udfordringer, der skal tages alvorligt. Vi har fra årets start klart markeret, at chikane af naboer og tilfældigt forbipasserende er uacceptabel adfærd i Furesø. Et ungt menneske, der kommer i gang med job, uddannelse og et indholdsrigt fritidsliv er godt på vej til at lægge tidligere uvaner bag sig. Derfor har vi forbedret samarbejde mellem vores SSP-medarbejdere, ungeteamet, familie-rådgiverne, jobcentret og foreningskonsulenten. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores boligforeninger og med politiet om opgaven. Og så har vi været så heldige, at en gruppe ”ældre unge” på frivillig basis har etableret et værested, hvor de kan byde de unge mennesker på en kop te og hjælpe dem med en snak om foldbold, uddannelse eller arbejde. Et godt samarbejde med kommunens virksomheder om jobformidling og praktikpladser er rigtig vigtig i denne sammenhæng.

Kultur og idræt for alle

Kulturlivet i Furesø blomstrer. Næsten hver uge åbner en ny udstilling, og vores biblioteker, museer, kulturhuse og kirker er sande overflødighedshorn af koncerter, foredrag og musikarrangementer. Det har været en fornøjelse ved selvsyn at opleve nogle af de mange fornemme kulturtilbud i det forgangne år. Furesø skal også være en kommune med liv og gode oplevelser målrettet for unge. Musicals, idræt, ungefester og gadesport er på tapetet for de kommende år.

Sundhed og tryghed

Et samfund skal vurderes på den hjælp, vi giver de, der har mest hjælp behov. Furesø skal have råd til en fortsat god service til de af vores medborgere, der er ældre, socialt udsatte, handicappede, syge og svagelige. Hjælpen skal ydes forebyggende, hensynsfuldt og med respekt for den enkelte. Hjælp til selvhjælp med fokus på borgernes egne evner og muligheder er afgørende. En sammenhængende, tidlig og forebyggende indsats giver bedre service og er samtidig med til at holde udgifterne på social- og sundhedsområdet i ave. Furesø blev i sommeren 2010 landskendt på en hotline, man kunne ringe til med klager over den lokale hjemmehjælp. Langt de fleste ringede ind for at give ros. Vores medarbejdere på social- og sundhedsområdet yder hver dag en fremragende indsats, som vi kan være stolte af. Det frivillige sociale arbejde skal være et godt supplement til den nødvendige offentlige service. I 2010 fik vi taget det første skridt til etablering af et frivillighedscenter. Furesøborgerne er rigtig gode til at tage hånd om sig selv og samtidig bidrage til fællesskabet. Det tegner godt for fremtiden.

En kommune i stadig udvikling

Alle landets kommuner oplever i disse år ekstraordinære udfordringer med knapper ressourcer og stigende opgavepres. Furesø har valgt at gribe udfordringerne positivt an, men det stiller store krav til kommunens medarbejdere. I 2010 er der blevet færre hænder på rådhuset. Ledelsen er blevet slanket. I 2011 skal vi igen have fokus på kommunens organisation og ledelse. Målet er mest mulig service for de ressourcer, vi nu engang har til rådighed. Her skal kommunens medarbejdere og kommunens borgere med på råd. Sammen skal vi gøre Furesø stadig bedre.

Rigtig godt nytår til alle og tak for samarbejdet i 2010

Ole Bondo Christensen
Borgmester