Erstatning fra Brixtofte m.fl.


Furesø har gjort, hvad der var muligt for at hente pengene hjem fra Brixtofte, Frimann m.fl vedrørende brug af kommunale midler til repræsentation og rejser, som ikke har haft et kommunalt formål. 
 
Fogedretten i Lyngby og på Frederiksberg har allerede godtgjort, at det ikke var muligt at inddrive de erstatninger, som Brixtofte og Frimann er pålagt at betale. På trods heraf har vi indhentet juridisk ekspertise for at undersøge, om det alligevel skulle være muligt. Svarene fra den juridiske ekspertise har været entydige: At føre de anlagte erstatningssager ville være udsigtsløse. Vi ville kunne risikere at bruge op mod 5 mio. kroner i advokathonorarer, procesomkostninger m.v. uden chance for at få nogen af pengene hjem. Det ville være at kaste gode penge efter dårlige.

For Økonomiudvalget har det været vigtigt, at Britxofte og Frimann allerede er dømt i straffesagen i Østre landsret. Ansvaret er placeret. Det er godtgjort, at deres handlinger var strafbare. Det er vigtigt for retsfølelsen og er afgørende for, at vi ikke går videre med at føre erstatningssager, der kun vil koste os penge. 
 
I den igangværende genforhandling af Furesøaftalen er det også det juridiske udgangspunkt, at skyldsspørgsmålet er afgjort. Opgivelse af udsigtsløse erstatningskrav er udtryk for økonomisk ansvarlighed fra kommunens side.
 
Det er et enigt Økonomiudvalg (herunder Venstre og Konservative), der står bag beslutningen. Den har været længe undervejs, og sagens principielle spørgsmål har været vendt grundigt. Der har været rig anledning til at drøfte sagen i de enkelte byrådsgrupper. Når sagen er afgjort i Økonomiudvalget, og ikke i Byrådet, så skyldes det, at der er tale om opgivelse af et økonomisk krav. Det principielle i sagerne er der taget stilling til i Østrelandsretssagen.