Fart på Flyvestationen


Flyvestation Værløse er et stort naturområde i Furesø på størrelse med Eremitagesletten. Desværre er herlighederne hegnet inde bag solide pigtrådshegn – uden adgang for offentligheden. Folkene bag Filmstationen har vist vejen. De har lavet aftaler med Forsvaret om at bruge dele af området til Filmstudier. Den sydlige del af Flyvestationen kan udvikles til et spændende bolig- og erhvervsområde, med fokus på bæredygtighed. Resten af Flyvestationen kan udlægges til naturområder i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Opgaven med udvikling af Flyvestationen kan ikke løftes alene af Furesø Kommune, men vi har som planmyndighed det overordnende ansvar for området. Første skridt kunne være en gradvis åbning af hegnet, så publikum får adgang til de dele af Flyvestationen, hvor man kan færdes uden risiko. En borgergruppe arbejder med et ”hegnprojekt”, som kommunen gerne vil støtte op om. Næste skridt vil være at finde en aftale om oprydning af de forurenede områder. Og endelig kunne det være spændende at etablere et offentligt privat samarbejde om den kommende bolig- og erhvervsudvikling. Det er stadig Forsvarsministeriet, der ejer Flyvestationen. Hvem der fremover skal stå som ejer vi bl.a. afhænge af forhandlingerne om ovenstående. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet.

Læs mere om Filmstationen på: www.filmstationen.dk

 • Preben S. Pettersson og Lone Christensen

  Der er grund til at fastholde fokus på Flyvestation Værløse. Det er nu 5 år siden Furesø kommune blev tilbudt at overtage Flyvestationen, da Furesø-aftalen blev indgået med regeringen. Flyvestationen blev rømmet i oktober 2008. Arealet, der er på størrelse med Eremitagesletten har mange anvendelige bygninger, men siden ligget ubenyttet hen bevogtet af Forsvaret. Forsvarsministeriet vogter værdierne, men ministeriet lader bygningerne forfalde på grund af vandskader og frostsprængninger – idet de mange tusinder af kvadratmeter står uden varme.
  Der er gang i boligbyggeriet i Flyvestationens nordlejr “Laanshøj”- og to driftige iværksættere inden for filmbranchen – Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen – er i gang i sydlejren. En Filmby “Filmstationen” er under udvikling, og har allerede skabt rammerne for produktioner af tv-programmerne Lulu og Leon, Lærkevej og adskillige reklamefilm. Visionen er at skabe en filmby med en række selvstændige private virksomheder, og rammerne for “state of the art” filmproduktion.
  Kommunen har planer om at bygge 400 energieffektive boliger i Flyvestationens sydlejr, baseret på vedvarende energi, der kan levere et energioverskud til energinettet og være et bud på nyt energieffektivt boligbyggeri i hovedstadsområdet. Der er interesse for dette blandt politiske beslutningstagere, forskere, udviklingsselskaber og entreprenører. Hvor i hovedstaden finder man lige et grønt område, hvor et sådan projekt er muligt – 20 km fra centrum? Det gør man i Furesø!
  Der er udarbejdet en masterplan for Flyvestationen – kulturstationen – og det er vurderingen, at der er utroligt store muligheder for at anvende en del af de ca. 90.000 m2 bygninger derude, samtidigt med at den grønne kile stilles til rådighed for borgernes og offentlighedens rekreative anvendelse. En gruppe borgere arbejder derfor aktivt på at få fjernet hegnet og på at gøre brug af Hjortøgård.
  Der er på den anden side også megen forurening fra flyvestationstiden, og der vil være store omkostninger forbundet med oprensning, afværge boringer og pumpning, så forureningen ikke rammer grundvandet.
  Det har endnu ikke været muligt at opnå en aftale med Forsvarsministeriet om, at forureneren betaler for oprensningen, hvilket ellers er et knæsat princip inden for den internationale miljøret. Derfor har kommunen ikke villet overtage Flyvestationen. Vi har vurderet, at den økonomiske risiko ved at overtage området med de mulige oprensningsomkostninger er for stor.
  Vi må i gang på Flyvestationen. Vi må udvise mod og mands hjerte og arbejde aktivt for finde en løsning, der fjerner kommunens risiko for at betale for miljøsynderne, og skaber åbning og momentum for, at vi kan anvende Flyvestationen.
  Vi må skabe ny begejstring for og opbakning til at få gang i udviklingen på Flyvestationen. Alle gode kræfter må samarbejde: Borgergrupper i Furesø, DN, Friluftsrådet, Erhvervsforeningerne, de virksomheder der allerede er på Flyvestationen, investorer, udviklingsselskaber, entreprenører, byrådet – ja alle lokale ildsjæle. Kommunen må i samarbejde med staten og omegnskommunerne arbejde for at finde løsninger på ejerforholdene, forureningsproblemerne, adgangsvejene, infrastrukturen i området – så vi kan få adgang til de skønne naturområder og de mange kvadratmeter, der er derude.
  Vi er klar. Det kan kun gå for langsomt.