Nyt om Furesøaftalen


Den 21. december 2010 mødtes Susanne Mortensen (K), kommunaldirektør Michael Schrøder og jeg med Bertel Haarder og hans embedsmænd. Mødet gik godt. Regeringen anerkender, at der skal findes en løsning, hvor Furesø kompenseres for de ekstremt høje udgifter til renter og afdrag. Furesø skylder 3,2 milliarder kroner væk. Det er langt, langt mere end andre kommuner. Bertel Haarder nævnte selv, at en låneomlægning til et lån med en fast lav forrentning, en løbetidsforlængelse og en forhøjelse/forlængelse af særtilskuddet var de redskaber, der kunne tages i anvendelse. Haarder understregede, at vi ikke skulle regne med, at alle vores krav bliver opfyldt. Vi sagde dertil, at vores krav jo byggede på de løfter, der var givet i forbindelse med sammenlægning af de to kommuner. Det afgørende er en lettelse i de årlige finansieringsudgifter, så vi stilles på samme måde som andre kommuner. I dag betaler Furesø 220 millioner kr. årligt i renter og afdrag lån, hvor det tilsvarende tal for andre kommuner, vi kan sammenligne os med, er 40 millioner kroner.

I forlængelse af møde med Bertel Haarder er der den 13. januar 2011 afholdt et nyt møde på embedsmandsniveau. På mødet gav både Indenrigsministeriets og Finansministeriets repræsentanter udtryk for at Regeringen var indstillet på, at imødekomme Furesø Kommunes krav på en række områder, men at den endelige kompensation ville blive mindre end det af kommunen krævede beløb.
Drøftelserne på mødet den 13. januar var præget af god og positiv stemning. Der er aftalt et nyt møde på embedsmandsniveau den 3. februar 2011, hvor der forventes at foreligge et udkast til tillægsaftale, og der arbejdes fortsat på en politisk stillingtagen til en revideret aftale inden udgangen af februar måned.