Golf og natur ved Farum kaserne


Nu skal det være!

Golf- og naturområdet ved Farum kaserne skal åbnes for offentligheden, som planlagt. Hovedparten af området ligger i Allerød kommune, men med den sydlige del i Furesø. I sommers blev der etableret to indgange fra de nye beboelsesområder ved det gamle Farum Kaserne. Nu skal forbindelsen fra Trevang på plads. Stierne er ved at blive anlagt vil blive gjort færdige, så snart vejret tillader. GB4 ApS, der står bag golfområdet, har lovet at adgangen for offentligheden er åbnet senest den 1. maj 2011.

Jeg har haft møde med min borgmesterkollega, Erik Lund (K), i Allerød. Vi er enige om, at man ikke bør hegne golfbaner inde og holde offentligheden ude. [pullquote]Vi er enige om, at man ikke bør hegne golfbaner inde og holde offentligheden ude.[/pullquote] Specielt da ikke, når det i plangrundlaget er forudsat, at borgerne skal have adgang til at nyde den dejlige natur i området.

Vi er også enige om, at prøve at koordinere de to kommuners krav til stierne i området. Det er jo ikke smart, at stierne i kommunen skifter karakter – afhængigt af, hvilken kommune, du bevæger dig i. Da området skal kunne benyttes af både gående, cyklende og ridende, er det vigtigt at adskille stierne, så forældre med barnevogne ikke kommer i sammenstød med det ridende kavaleri.

Glæd jer til foråret. Der er masser af natur at se på i området. Pas godt på anlægget, som skulle være det ypperste for golffolket. Glæd jer til at se og spise på restauranten, som er i norsk skiffer. Tegnet af Henning Larsen.