Landsret frifinder Furesø


Furesø Kommune kan indtil videre ånde lettet op. Der kommer ikke en ekstraregning på 22,8 millioner kroner i en gammel sag fra Brixtoftetiden.

Kreditorerne bag et af Kay Wilhelmsens konkursramte byggefirmaer har gennem mange år gjort krav i kommunen på de mange penge. Furesø har på sin side hævdet, at kommunen ikke havde ansvar i sagen. Østre Landsret har nu givet os ret. Uenigheden har stået om udgifterne til et byggeri på Paltholmvej i Farum, der skulle rumme både ungdomsboliger og et motel. Det var Peter Brixtofte, der tog initiativ til projektet. Men landsretten afviser, at kommunen skulle være bygherre og dermed ansvarlig for udeståender til kreditorerne.

Jeg har i anledning af Østre Landsrets afgørelse udtalt følgende til Furesø Avis: “Vi er naturligvis glade for Østre Landsrets afgørelse. Dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen om ungdomsboligerne på Paltholmvej, som har verseret siden 2002. Vi afventer nu, om sagsøgerne vil anke dommen til Højesteret, men indtil da vil jeg glæde mig over, at Østre Landsret så klart afviser sagsøgernes krav, således at vi undgår et erstatningskrav på knap 23 mio. kr. Vi har forhåbentligt hermed fået afsluttet og lukket endnu en af de gamle sager, der har kostet kommunen mange kræfter. Dermed vil vi kunne lægge endnu et kapitel fra fortiden bag os og se fremad som én samlet Furesø Kommune“.