Lille Værløse skole – nu og fremover!


Der har i pressen og på denne blog været en livlig diskussion af de kommende børnehaveklasser på Ll. Værløse skole. Flere forældre har været bekymret over, at der efter sommerferien starter relativt få børn på Ll. Værløse skole i sammenligning med kommunens andre skoler. Generelt er det noget af et puslespil at få ønskerne til skolestart til at gå op. Børn- og Skoleudvalget har lagt vægt på at imødekomme så mange forældreønsker som muligt. Samtidig har udvalget ønsket at bevare søskendegarantien, undgå meget store klassestørrelser og sikre et balanceret elevoptag på alle vores skoler.

Formanden for skolebestyrelsen, Peter Møllgaard, karakteriserer i et læserbrev meget fornemt Lille Værløse Skole som en god skole for 538 elever: Vores elever klarer sig flot til afgangsprøverne og andelen af elever, der fortsætter i gymnasiet, ligger over det kommunale gennemsnit. Skolen er også en velfungerende arbejdsplads for 51 lærere og 26 pædagoger. Det gode arbejdsmiljø gør, at sygefraværet er lavt, så eleverne oplever gode og trygge rammer for deres læring. Skolens ressourcer tæller også 1100 forældre, som bidrager både i dagligdagen og ved diverse arrangementer. Ca. 90 aktive kontaktforældre sikrer en god kontakt mellem skole og hjem.

Formanden for Børn og Skoleudvalget, Jane Isdal og jeg havde i går aftes et møde med to engagerede forældre til børn, der starter på Ll. Værløse skole efter sommerferien. Vi vendte de muligheder, der er for at sikre skolen et bæredygtigt elevtal. Det bliver vigtigt at se på skoledistrikterne i kommunen, så elevoptaget på skolerne fremover bliver mere ligeligt fordelt. Samtidig skal overgangssamarbejdet mellem daginstitutionerne og skolerne sikre en bedre fordeling. Endelig skal vi være opmærksomme på, at indslusningen af Jonstrup-børnene i Ll. Værløse skole efter endt indskoling bliver så god som mulig.

Fra politisk hold vil vi meget gerne kvittere for den positive tilgang til sagen. Det er en fornøjelse at møde forældre, der både er opmærksomme på egne børns behov, og som samtidig har øje for, hvordan vi skaber gode løsninger for alle. I næste uge vil skoleledelsen på Ll. Værløse skole afholde et fællesmøde for forældre til alle børn, der efter sommerferien træder deres første spæde skoleskridt i både Ll. Værløse skole og Jonstrup. Alle gode kræfter arbejder for at sikre børnene en god skolestart og en langsigtet, holdbar løsning for alle Furesøs skoler.

  • Charlotte Beekhuijzen

    Hej Ole
    Det er en fornøjelig læsning, det bringer smil frem.
    Tak for “kampen”