Nyt liv på Bybækskolen


Hvad skal vi bruge Bybækgrunden til? Hvordan opnår vi en bedre sammenhæng mellem de centrale dele af Farum? Og hvordan kommer der mere liv og aktivitet i området?

Disse og mange andre spørgsmål tages der fat på i et nyt udviklingsprojekt for Farum midtby, der omfatter Bybækgrunden, Farum Midtpunkt, forbindelsen til Farum Bytorv, den østlige del af Farum erhvervsområde, Farum Rådhus og Kulturhus samt forbindelsen til stationen og stationsområdet.

Furesø Kommune er gået i samarbejde med Realdania om projektet, og i første omgang gælder det den fælles vision for området – en vision, der først i det nye år skal udvikles i tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet i og omkring Farum midtby.

Når visionen er på plads, udskrives en arkitektkonkurrence, som skal munde ud i forslag til en samlet helhedsplan for byområdet og et konkret forslag til anvendelse og udformning af Bybækgrunden.

Projektet skal synliggøre, hvordan vi kan skabe en attraktiv bymidte med masser af liv til gavn for hele Furesø. En samlet udviklingsplan for området vil kunne tiltrække private investorer, fordi de kan se potentialet i at udvikle især Bybækgrunden, men også af resten af bymidten.

Der er tilslutning til arkitektkonkurrencen fra hele Planudvalget.

Læs mere på her