Fremad for Furesø


Sammenlægningen af Farum og Værløse kommuner blev mødt med protest. Borgerne i Værløse var af gode grunde misfornøjede over at skulle blive en del af Farums store gæld. Gælden pr. indbygger i Farum var større end på Island og 19 gange større end i Værløse.

Folketinget – med daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen – måtte give en række klare løfter: Værløseborgerne skulle ikke undgælde for Farums økonomiske problemer. Furesø skulle have samme udviklingsmuligheder som andre. Serviceniveauet måtte ikke blive forringet på grund af gælden.

Løfterne står i den såkaldte “Furesøaftale”, der er en skriftlig aftale mellem regeringen og Værløse/Farum kommuner. I aftalen står samtidig, at kommunens økonomi skal genforhandles i 2010, og vi har derfor det seneste år haft en række konstruktive drøftelser med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Begge sider af forhandlingsbordet er enige om, at der nu skal findes en løsning. Furesø betaler hvert år 220 mio. kroner i renter og afdrag, hvor de kommuner, vi sammenligner os med, kan nøjes med 40 mio. kroner. Det er denne enorme merudgift, der skal findes en løsning på.

Vi ønsker ikke særbehandling, men løfterne i Furesøaftalen skal overholdes. Med hjælp fra eksterne revisorer og advokater har vi gjort op, at kommunen årligt er underkompenseret med mindst 86 mio. kroner i forhold til løfterne i Furesøaftalen.

Vi har ydet vores for at sikre besparelser og en effektiv drift. Furesøs serviceniveau er reduceret fra indeks 111 til indeks 106. Skole og daginstitutioner er blevet lukket. Antallet af administrative medarbejdere på rådhuset er reduceret med næsten 25 pct. Det har været nødvendigt for at få enderne til at mødes. Men det redder ikke kommunen ud af gældsfælden.

I Farum-delen af kommunen betaler borgerne stadig en særskat på 2,3 procentpoint. Det svarer til en årlig merudgift pr. Farumfamilie på ca. 15.000 kroner og gør det umådeligt svært at få kommunen til at hænge sammen. Når særskatten forsvinder (senest ved udgangen af 2013), mister kommunen en årlig indtægt på mere end 100 mio. kroner.

Vi skal se fremad og lægge fortiden bag os. Furesø kan blive en fantastisk kommune. Men det kræver, at regering og Folketing står ved løfterne i Furesøaftalen. En aftale er en aftale. Vi forventer en reel kompensation på de enorme gældsposter fra Brixtofte-tiden. Lad os snarest muligt aftale en løsning, der sikrer fremdrift i Furesø.

Af borgmester Ole Bondo Christensen (S)
og viceborgmester Susanne Mortensen (K),
Furesø Kommune