Fritidspas til udsatte børn og unge


Furesø Kommune har fået tilsagn om 2,7 mill. fra Socialministeriet til projektet ”Plads Til Alle”. Projektet er målrettet udsatte børn og unge, som ikke deltager i fritidsaktiviteter, og formålet er at give dem mulighed for at indgå i foreningslivet, bla. ved at give dem et såkaldt fritidspas.

Som en del af projektet ansættes 2 fritidsvejledere der, i samarbejde med skoler og andre kommunale institutioner, skal opspore børn og unge fra målgruppen og integrere dem i foreningernes aktiviteter. Der vil også være mulighed for, at vejlederne selv sætter gang i forskellige idræts- og fritidsaktiviteter i lokalområdet.

En del af puljemidlerne vil gå til at give 200 udsatte børn og unge mellem 6-18 år det såkaldte fritidspas, som betyder økonomisk støtte til betaling af aktiviteterne. Familierne til denne gruppe børn og unge har ofte begrænsede ressourcer eller ikke tradition for fritidsaktiviteter. Tidligere forsøg med lignende projekter har vist sig at have stor gennemslagskraft. Mange børn og unge får på den måde et aktivt fritidsliv, og at det er med til at give dem stort socialt og personligt udbytte.

Foreninger, der går aktivt ind i samarbejdet, få tilbud om at deltage i kurser og pædagogiske værksteder, der ruster dem til at fastholde målgruppen i idræts- og fritidsaktiviteter.

 • Nick Allentoft, Byrådsmedl. V

  Hej Ole,

  Kan du ikke lige uddybe, hvad de to nye medarbejdere skal lave, hvor de kommer fra, og hvordan de forventes at samarbejde med foreningerne?

  Og samtidig fortælle, hvordan foreningerne aktivt bliver involveret i praksis?

  stor hilsen
  Nick

  • Ole Bondo

   Hej Nick

   Kultur- og idrætsudvalget drøftede jo ansøgningen om statspuljemidler tilbage i oktober 2010.

   Det fremgår af ansøgningen, at projektet vil have fokus på samarbejdet mellem kommunen og foreningslivet. Erfaringer viser, at integrationen af de stærkt udsatte børn og unge i foreningerne er problematisk, hvis ikke der arbejdes på at opkvalificere og støtte foreningerne i denne proces. Der er derfor søgt om midler til kompensation (løn, ture, udstyr) og kurser til de foreninger, der vælger at indgå i projektet.

   Fritidsvejlederene vil i et samarbejde med foreningslivet være med til at rekruttere og fastholdelse de udsatte børn og unge i fritidsaktiviteterne. Erfaringerne fra projektet forventes at blive en permanent del af den forebyggende indsats i Furesø Kommune.

   Kultur- og idrætsudvalget vil snarest drøfte, hvordan projektet skal tilrettelægges.

   • Nick Allentoft, Byrådsmedl. V

    Hej Ole,

    Det er fuldstændig rigtigt, at vi i udvalget har fået sagen fremlagt og til efterretning – det er netop derfor jeg spørger “hvad de to nye medarbejdere skal lave, hvor de kommer fra, og hvordan de forventes at samarbejde med foreningerne?”.

    I orienteringen til udvalget – se: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=44345 – fremgår det ikke helt klart hvem og hvor mange der ansættes, og hvornår.
    stor hilsen
    nick

    • Ole Bondo

     Hej Nick
     Sagen kommer op igen i udvalget nu da pengene er bevilget. Her vil I kunne drøfte, hvordan projektet bemandes, hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres og samspillet med foreningerne.
     Jeg kunne forestille mig at du og andre i det højdynamiske udvalg har gode tanker og idéer om det.
     Ole