Furesø til forhandling med stærkt mandat


Tallene er trawlet igennem, kravene er klare, byrådet står samlet.  Nu er grundlaget på plads forud for næste uges politiske forhandlinger om en ny Furesøaftale.

Efter et møde tirsdag i det politiske Forhandlingsudvalg med repræsentanter fra alle partier i Furesø Byråd er der enighed om linjen i de forestående politiske forhandlinger med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Politiske drøftelser

Hidtil har forhandlingerne især bestået i drøftelser mellem Indenrigsministeriets og kommunens embedsmænd om de enkelte elementer i en ny aftale. Nu tager politikerne over. Mandag den 28. februar mødes Furesø Kommune med indenrigsministeren for at drøfte kompensationens størrelse og de fremtidige økonomiske vilkår for kommunen.

Kommunen har to hovedkrav

Furesø Kommune blev født med en gæld på 3 mia. kroner og betaler hvert år 220 mio. kroner i renter og afdrag. De kommuner, som Furesø sammenligner sig med, betaler ca. 40 mio. kroner i gennemsnit. Det er denne enorme merudgift, der nu skal findes en løsning på.

Værløseborgerne blev i sammenlægningsaftalen lovet ikke at skulle undgælde for de økonomiske problemer og gælden fra Farum. Alle indbyggere i Furesø blev lovet, at den nye kommune skulle have samme udviklingsmuligheder som andre kommuner.

Kommunen hovedkrav til en ny aftale er en omlægning af hele kommunens gæld til fast lavt forrentede lån og en forhøjelse og forlængelse af det særlige statstilskud.

Besparelser løser ikke problemerne alene

De senere år har Furesø gennemført besparelser og effektiviseringer, men det er ikke nok til at løse problemerne på længere sigt. I Farum-delen af kommunen betaler borgerne stadig en særskat i forhold til borgere i Værløse-delen. Den skal udfases hurtigst muligt for at skabe en samlet kommune. Når særskatten ophører – senest ved udgangen af 2013 – falder kommunens indtægter med ca. 116 mio. kroner om året.

Mange brikker at samle før underskrift

På et byrådsmøde den 2. marts vil politikerne drøfte status for forhandlingerne med ministeren.  Men selvom forhandlingerne er gået ind i den afgørende fase, kan der godt gå uger, før en endelig aftale er på plads og klar til underskrivelse. Aftalens forudsætninger og konsekvenser skal drøftes nøje, og alt skal godkendes politisk på såvel Christiansborg som i Furesø Byråd.

Den særlige følgegruppe med repræsentanter fra interesserede borgere vil løbende blive inddraget.

 • Jesper Udby

  Hej Ole!

  Jeg er principielt i mod genforhandlingen; af den simple årsag at betingelserne i den oprindelige aftale faktisk var gode nok!
  I virkeligheden bør man holde Folketinget op på den oprindelige aftale og forlange den overholdet.
  I samme øjeblik vi går ind i en genforhandling, så er der reel risiko for at resultatet bliver dårligere end den oprindelige aftale!
  DET synes jeg i skal have 100% fokus på i byrådet…

  Mvh

  Jesper Udby

  • Ole Bondo

   Hej Jesper
   Det er faktisk også det, vi har. Løfterne i Furesøaftalen skal overholdes. Furesø skal have samme udviklingsmuligheder som andre kommuner. Det kræver en gældssanering og et større særtilskud end det, vi har i dag. Så enkelt er det.
   Ole