Hul i hegnet


Bag hegnet om Flyvestationen ligger store spændende naturområder. Overdrev, mose, skov, rådyr, firben, salamander, tårnfalk.  Forsvaret har som ejer hidtil ikke villet åbne Flyvestationen for publikum. “Det er alt for farligt, at have folk rendende rundt” er begrundelsen. “Forurenet jord, faldefærdige huse og pumpestationer er ikke til familieture”, bliver der sagt.  Og noget er der jo om snakken. Der bestemt områder på Flyvestationen, der er “forbudt for børn”. Men nu har en lokal borgergruppe fået en rigtig god idé: Hvorfor ikke hegne forureningen og de farlige områder inde og give offentlig adgang til de store dele af Flyvestationen, der er mindre farlige end turen rundt Søndersø. Det er godt tænkt og kan ved en koordineret indsats af alle gode kræfter forhåbentlig realiseres i praksis. Jeg har i den forløbne uge talt med departementschefen i Forsvarsministeriet, som de store miljøorganisationer også har haft i tale om sagen. Vi er enige om at fortsætte snakken og få klarlagt mulighederne meget snart. Den store hurdle kan blive udgifterne til hegn, hvor flere vil istemme sangen “hvem skal nu betale”. Men lad os gøre forsøget. Det kan blive en win-win-situation, hvor de egentlige helte er de lokale miljøfolk, der kom på idéen og stædigt har fremført den.  Og hvor de, der får glæde af initiativet, er borgerne i Furesø.