Klimakommune Furesø


Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget sender nu en klimaplan i høring. Her tager Furesø Kommune fat om sit eget energiforbrug og foreslår samtidig en række initiativer, der involverer borgere, foreninger, erhvervsliv og forsyningsselskaber. Planen skal drøftes på et stort og anderledes borgermøde den 26. oktober.

Klimaplan 2010-2012 er Furesø Kommunes bud på, hvordan vi løfter vores del af klimaudfordringen, og hvordan alle borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv kan involveres i indsatsen.

Indsatsområderne udspringer bl.a. af CO2-regnskaber, der viser, hvor skoen trykker. Der skal sættes ind på områder med stor effekt på klima- og energiforbruget, og hvor vi får mest valuta for pengene. Furesø Kommune lægger på denne måde ud med at feje for egen dør.

Energiforbruget i kommunens bygninger skal ned via energistyring, energisparetiltag og ændret adfærd blandt medarbejderne. Der skal også ses på vedvarende energi i kommunens bygninger og på energiforbruget til transport.

Men for at opnå en væsentlig miljømæssig gevinst, er det nødvendigt at brede klimaindsatsen ud, så den også omfatter borgere, foreninger, erhvervsliv og forsyningsselskaber. Her nævner klimaplanen indsatsområder som fx bygningsrenovering, energi og varmeforsyning, samt fremme af grøn mobilitet – dvs. miljøvenlige transportformer.

”Klimaopgaven er stor, og alle i samfundet må være med til at bidrage til løsningen. Furesø Kommune går foran med fx energirenoveringer af bygninger og ved at nedbringe energiforbruget til transporten. Det glæder mig meget, at Furesøs borgere og virksomheder gør en stor indsats, men hvis det skal batte noget med reduktion af CO2-udledningen og mere effektiv energianvendelse, skal vi have mange flere med. Vi går derfor nu for alvor i dialog med borgere, erhvervsliv og lokalsamfund,” siger Preben S. Pettersson, formand for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune.

Læs mere om klimaplanen her