Lokale grønne iværksættere


Jeg havde forleden besøg af en Furesøborger, Karsten Bruun, der forsker i bæredygtige byer og miljøsamarbejde i Øresundsregionen. Karsten fortalte om ”Business Alliance for Local Living Economies” (BALLE), der handler om at udvikle lokalt baserede virksomheder med sociale og miljømæssige målsætninger.  Begrebet kommer fra USA, hvor man taler om, at en 4. sektor er ved at etablere sig, hvor hensyn til miljø og lokalsamfundet er lige så vigtige som hensynet til økonomisk fortjeneste.

Karstens pointe er, at vi i Furesø jo allerede har en række mindre virksomheder og foreninger, der arbejder lokalt med et socialt og miljømæssigt sigte: Spejdernes genbrugsmarked, økologiske landmænd, gårdbutikker, koklapperne, fårelauget, høstmarkedet på skolelandbruget, loppemarkedet i Farum Midtpunkt og på Bytorvet, håndværkere og arkitekter med speciale i energirenovering, Farum Delebil, Cykelbussen o.s.v., o.s.v.

Måske er der brug for at fremme samarbejdet og derigennem skabe nye udviklingsmuligheder for de forskellige aktører. Det kunne eksempelvis være ved at skabe en torveplads  ”Farmers marked”,  hvor lokale kan afsætte friske grøntsager, æg, kød osv. Lokale fødevareproducenter kunne levere friske råvarer til “Furesø-køkkenet” på lokale restauranter og institutioner. Lokale håndværkere kunne i samarbejde med lokale banker laver en samlet pakke, der gør det nemt og billigt for Furesøborgeren at lave energiforbedringer i boligen. Furesøborgere kunne måske gå sammen om lokalt produceret energi (sol og vind).

Det er spædende tanker og perspektiver, der dybest set handler om, at vi af hensyn til klimaet er nødt til at organisere vores samfund på en anden og mere bæredygtig måde. Men det handler også om at skabe netværk og styrke samarbejdet i kommunen. Vi har derfor besluttet at invitere lokale ildsjæle med erfaringer fra det ”lokale miljømarked” til en fælles snak om samarbejdsmuligheder og udviklingsperspektiver. Vi vil også spørge Miljørådet og Agenda 21 foreningen, om de vil arbejde med på idéen.

Det kan blive spændende – så meld tilbage, hvis du vil være med.

PS: Billedet er fra Stengårdens gårdbutik

 • Camilla Fantoni

  Fantastisk, det er jo lige det, der skal til!
  Læs evt. om permakultur, det er nemlig den vej vi skal.
  Men hvordan ville det se ud med bevillinger til en lille tag- eller have-vindmølle hist og her? – eller solfangere på tag eller jord.
  Jeg kender en, som gerne vil bygge en ny stald og montere hele den sydlige tagflade med solfangere, men kan han mon få lov til at bygge denne stald? Selve huset har nemlig ingen sydvendt tagflade, da disse vender øst/vest. Ville han f.eks. blive bakket op af kommunen med en bevilling til at bygge en sådan stald, hvis der var denne miljømæssige gevinst? Det bliver spændende at se, hvor dybt de velmenende ord om at passe på miljøet egentlig stikker… Noget for noget. :o)

 • Lone Christensen, Annexgårdsvej 6-Kirke Værløse-

  Hej det er rigtigt spændene læsning og som sagtens kan lade sig gøre med alle de ildsjæle ogmasser muligheder som vi jo har her i Furesø.
  lad os vkomme i omdrejning.
  Venlig hilsen fra Lone Christensen Annexgårdsvej 6 Kirke Værløse