Udspil fra Indenrigsministeriet


Fredag den 4. februar 2011 var der et nyt møde på embedsmandsniveau mellem Furesø og Indenrigsministeriet.

På mødet gennemgik man de sidste udeståender i den såkaldte åbningsbalance, der udtrykker forskellen i formuestillingen ved sammenlægning af Farum og Værløse. Samtidig fremlagde regeringens embedsmænd en model for lettelse af Furesøs årlige finansieringsudgifter. Modellen indeholder de samme elementer, som tidligere er blevet drøftet: En omlægning af (en del) af lånet til en fast lav rente, en forlængelse/forhøjelse af særtilskuddet og en forlængelse af lånets løbetid.

I udspillet fra regeringens embedsmænd er der ikke sat konkrete beløb på. Det vil være op til en politisk drøftelse mellem indenrigs- og sundhedsministeren og Furesø Kommune at fastlægge det præcise indhold i de enkelte elementer i modellen. Vi vil derfor straks i den kommende uge gå i gang med at regne på modellen, så vi får et godt grundlag for de kommende drøftelser med Bertel Haarder.