Fakta om Furesøaftalen


Der er mange tal og vurderinger i omløb om den nye Furesøaftale. Her kan du læse fakta:

Med den nye Furesøaftale er der fundet en samlet løsning på kommunes store gæld. Aftalen indebærer en låneomlægning og et nyt statstilskud. Samtidig fortsætter de ordninger, der blev fastlagt i den oprindelige Furesøaftale. Konsekvenserne for Furesø, opgjort i nutidskroner, kan sammenfattes således:
 • Låneomlægning. Furesøs gæld på 3 mia. kroner omlægges til et 30-årigt statslån med en fast lav rente på 2,2 pct. Kommunens årlige udgifter til renter og afdrag reduceres på den måde med ca. 80 mio. kroner – fra ca. 220 mio. kroner til ca. 140 mio. kroner. Det lavt forrentede statslån medfører over hele lånets løbetid en rentebesparelse på over 1 mia. kroner i forhold til et 30-årigt lån på markedsvilkår. Staten bærer risikoen for fremtidige rentestigninger. Furesø kan indbetale ekstraordinære afdrag og på den måde yderligere reducere renteudgifterne.
 • Særtilskud. Det nuværende særtilskud fortsætter til 2021, hvor det afløses af et nyt særtilskud på 250 mio. kroner. Samlet gives der i perioden 2011-2041 særtilskud fra staten svarende til 877 mio. kroner.
 • Frigivelse af deponerede midler. Besparelsen på låneomlægningen i 2011-2013 deponeres og kommer til udbetaling i de efterfølgende år. Herudover frigives deponerede midler fra de gamle Sale and Lease Back-arrangementer i Farum. Samlet frigives der i perioden 2011-2041 deponerede midler for ca. 404 mio. kroner.
 • Den differentierede skat udløber med udgangen af 2013, hvor skatten forudsættes harmoniseret på Værløse-niveau. Frem til da giver særskatten en samlet indtægt på ca. 330 mio. kroner.
 • Besparelser og renteindtægter. Når de nugældende Sale and Lease Back-arrangementer udløber i 2020, vil det give en besparelse i kommunens driftsudgifter. Kombineret med en forrentning af de enkelte dele af aftalen skønnes der at kunne opnås besparelser og mindreforbrug på ca. 483 mio. kroner i perioden 2011-2041.
 • Fortsat store finansieringsudgifter. Furesø vil fortsat have store udgifter til renter og afdrag, men fratrukket ovenstående kompensation vil Furesøs finansieringsudgifter være sammenlignelige med andre kommuners.

Samlet set er tale om en god løsning, der gør det muligt at håndtere den store gæld samtidig med, at skatteniveauet fra 2014 fastlægges på Værløse-niveau.

 • Henrik Vester Christensen

  Genialt,
  intet mindre, og så et enigt Byråd bag, det er bare super, lover godt for fremtiden.

 • Far

  Det er gevaldig flot.
  Vi er ikke så lidt stolte af dig. – Fortsat lykke og held med dit spændende arbejde!
  Far