Flere Furesøborgere


Befolkningstallet i Furesø er steget med ca. 200 personer siden 2007 , og udviklingen ser ud til at fortsætte.  Befolkningsprognosen forudser en stigning i befolkningen frem til år 2022 som følge af nye boliger ved Laanshøj, Farum Nordby samt den formodede udbygning af Flyvestation Værløse. I hele perioden 2011-2022 vil befolkningstallet ifølge prognosen stige med 2.084 borgere til i alt 40.374 indbyggere svarende til en stigning på 5,4 %.

I tabellen nedenfor fremgår den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2012-2015 fordelt på aldersgrupper.

2010 2015 Antal Ændring i %
0-2 år 1.253 1.264 11 0,9
3-5 år 1.529 1.476 -53 -3,5
6-16 år 6.349 6.287 -62 -1,0
17-25 år 3.131 3.304 173 5,5
26-64 år 18.963 18.995 32 0,2
65-79 år 5.567 6.083 516 9,3
80+ år 1.498 1.929 431 28,7
I alt 38.290 39.338 1.048 2,7

 

Tabellen viser, at der er stor variation indenfor de enkelte aldersgrupper. Der forventes et fald i de 3-5-årige samt de 6-16-årige. For de resterende aldersgrupper forventes en stigning, hvor den største stigning forventes i aldersgruppen over 65 år, hvor antallet af ældre i aldersgruppen 65-79 år forventes at stige med 9 procent, mens antallet af ældre over 80 år forventes at stige med hele 29 procent. Samtidig viser prognosen en stagnation i gruppen af erhvervsaktive borgere i aldersgruppen 26-64-årige.

Byrådet skal på et seminar på fredag den 18 marts drøfte de udfordringer, der følger af den forventede udvikling i befolkningstal og –sammensætning.