Ny Furesøaftalen kapsler Farumgælden ind


Med den nye Furesøaftale vil der omsider ske en ligestilling mellem Furesø og andre kommuner; og mellem borgerne i Furesø.

Kommunens enorme gældsproblemer løses ved at omlægge lånet til et statslån med en fast lav rente på 2,2 pct. Dette giver i sig selv en likviditetslettelse på knapt 80 mio. kr. om året. De nuværende særtilskud året vil fortsætte frem til 2021. Herefter vil der blive ydet et nyt supplerende særtilskud på samlet 250 millioner kroner.

Med denne løsning stilles Furesø lige med andre kommuner. Nettoudgifterne til rente og afdrag vil – fratrukket vores kompensation –  ikke overstige finansieringsudgifterne i andre kommuner. Borgerne i Værløse skal ikke bøde for Farumgælden. Særskatten i Farum kan ophøre med udgangen af 2013. Furesø får samme udviklingsbetingelser som andre kommuner. Løfterne i Furesøaftalen er overholdt.

Lange og svære forhandlinger er gået forud. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke var glade for de første udspil fra ministeriet, men vi har haft en meget konstruktiv dialog. Den aftale, der nu ligger, er tilfredsstillende for alle parter og helt nødvendig for Furesø. Vi har vist, bl.a. ved at være en af kun ti kommuner, der holdt sit budget i 2010, at vi nu har fået styr på Furesøs løbende økonomi. Vi har haft et godt og tæt samarbejde i byrådet, og vi har inddraget borgerne gennem en særlig følgegruppe. Alt dette har været afgørende for at får det gode resultat i hus.

Nu glæder vi os til at kunne se fremad og for alvor udnytte potentialet for at samle og udvikle Furesø. Den 8. marts 2011 var en god dag for Furesø. Nu kan vi lægge fortiden bag sig og tage fat på fremtiden.

 


 

 • Jesper Udby

  Læser man dit indlæg “Gældsanering nu” kan man konstatere at kommunen kommer til at mangle kr. 116 mio om året når den differentierede skat ophæves.

  I nærværende indlæg kan man læse at den netop indgåede aftale giver en likviditetslettelse på knapt kr. 80 mio om året.

  Så siger min hovedregning mig at der altså kommer til at mangle kr. 36 mio om året?

  Med mindre man hæver den “fælles” skat til den tid…

  • Ole Bondo

   Hej Jesper
   Jeg skrev i det nævnte blogindlæg: “Når særskatten i Farum udløber senest med udgangen af 2013, mister vi en årlig skatteindtægt på 116 mio. kr., hvilket efterlader et stort hul i kommunekassen”. Heldigvis vil hullet i kommunekassen i 2014 blive væsentligt mindre end de116 mio. kr. bl.a. fordi vi får stigende indtægter, og fordi vi løbende gennemfører effektiviseringer i kommunens drift. Med det budget, som et enigt budget har vedtaget for 2011-2014 ville underskuddet i 2014 med de nu kendte finansieringsudgifter og med en fælles skat på Værløse niveau blive på 20 mio. mio. kr.
   Nu forbedre vi vores likviditet ved at lægge lånet om og kan derved vende et minus til et plus.
   Den vigtige pointe er samtidig at vi set over hele lånets løbetid nu får en løsning, hvor udgifterne til rente og afdrag – fratrukket vores kompensation – ikke overstiger finansieringsudgifterne i andre kommuner. Vi er nu stilet lige – det har været målet med forhandlingerne.
   Venligst Ole