Praktik på biblioteket


“Kom ned en lørdag formiddag og oplev en travl arbejdsdag”, lød opfordringen fra Beth Høst, mangeårig bibliotekar på Farum Bibliotek. Og hvem kan sige nej til en formiddag i selskab med gode bøger og medarbejdere, der brænder for deres arbejde. Efter en kort introduktion består dagens første opgave i at printe listen over bøger, som borgene i ro og mag har bestilt fra deres hjemmePCére dagen forinden.  Så går jagten rundt i de mange kringelkroge for at finde bøgerne. Undervejs gennemfører Beth med sikker hånd, det hun kalder “materialepleje”: Bøger stilles på plads, slidte udgaver tages under kritisk observation. Beth læser mange bøger og anmelder en del af dem på www.literatursiden.dk. Med jævne mellemrum afholdes bogcafé, hvor Beth og de øvrige bibliotekar anmelder aktuelle udgivelser.

Biblioteker er ikke hvad biblioteker var en gang. Nye varer er kommet på hylden: Film, lydbøger, computerspil, musik, E-bøger. Kulturforbruget er under stadig udvikling og bibliotekerne skal naturligvis følge med. ” Biblioteket er en af de vigtigste kulturinstitution, vi har” siger Dorthe Stieper, bibliotekar og samtidig ansvarlig for den lektiecafé, der også findes i biblioteket. “Vi har besøg af alle aldersgrupper og alle samfundslag. Her kommer professoren med hang til renæssancekunst sammen med unge knægte der hænger ud og spiller computerspil. Et opdelt samfund har brug for fælles mødesteder. Biblioteket er godt for demokratiet”, siger Dorthe. Jeg tror, jeg forstår og ser hen over børnebiblioteket, hvor ungerne er godt i gang med alle de nye mediers herligheder, men hvor enkelte også er fordybet i noget så gammeldags som en god ungdomsroman.

Lisbet Toftekær leder med sikker hånd ekspeditionen denne dag sammen med Elisabeth, der har jobbet ved siden af studierne på RUC. Hele 80 pct. af udlånet foregår gennem selvbetjening, men der er stadig borgere, der ikke kan forlige sig med at blive “betjent af en maskine”.  Til dem er der venlig betjening fra Lisbet og Elisabeth, der også står for at opkræve bøder ved for sent aflevering. Jeg spørger forsigtigt, om man kunne forestille sig mere brugerbetaling, så man f.eks. skal betale, hvis man bestiller bøgerne hjemmefra. Her er svaret fra Lisbet, at ”vi jo ikke skal indføre brugerbetaling, der modvirker den selvbetjening, som vi gerne ser udbredt” – og det kan der jo være noget om!

Alle 4 medarbejdere er optaget af det igangværende arbejde med at samle borgerservice og bibliotekerne. Man er positiv,  men har samtidig nogle “opmærksomhedspunkter”.  Alle opgaver kan ikke løses på biblioteket. “Man kan ikke det ene øjeblik udlåne bøger til en person og det næste øjeblik diskutere borgerens sociale situation – eller personlige problemer. Det hører ikke sammen”. Derimod kan man godt se idéen i, at man på biblioteket kan få oplysninger om kommunens service, skrive sit barn ind i en institution eller få fornyet sit kørekort. “Men det er vigtigt, at vi bruger mest tid på det, vi hver især er bedst til og uddannet til”, lyder meldingen. De fysiske rammer for samarbejdet er også vigtige. “Hvor skal borgerservice være, og hvordan får vi plads til det hele?” Det er et af de mange spørgsmål, der skal drøftes i den nedsatte bibliotek/borgerservice-projektgruppe.

Snakken går og tiden med. Biblioteket er fyldt med mennesker i alle aldre. De 4 bog-musketerer har travlt. Jeg takker af for i dag og bevæger mig gennem Jazz-musikken i Kulturhuset ud i foråret. Hvor er Furesø en dejlig kommune. Og hvor er bibliotekerne en vigtig del af det hele.