Samlet byråd bag ny Furesøaftale


Indenrigsministeren og Furesø Kommune er nået til enighed om en aftale, der en gang for alle giver Furesø tro på fremtiden.

Efter mere end et års forhandlinger er der nu fundet en varig løsning på Furesøs finansielle problemer.

Furesø blev født med massive udgifter til renter og afdrag, og der var usikkerhed om grundlaget for sammenlægningsaftalen.

På et ekstraordinært byrådmøde i dag den 8. marts 2011 har et enigt byråd tiltrådt forhandlingsresultatet.

Byrådet bakker op

Aftalen indeholder en omlægning af gælden til et statslån med en fast lav rente. Samtidig forlænges kommunens særtilskud.

Et samlet byråd har nu givet sin fulde opbakning, og løsningen vil snarest muligt i denne måned blive præsenteret for borgerne på et borgermøde.

Borgerløfter indfries

Kommunens forventninger har været klare: Løfterne i sammenlægningsaftalen fra 2005 skulle holdes.

Da Farum og Værløse blev sammenlagt, blev der givet tilsagn om, at Værløseborgerne ikke skulle undgælde økonomisk for sammenlægningen med Farum. Det blev også aftalt, at særskatten i Farum skulle ophøre senest ved udgangen af 2013, og at Furesø skulle sikres samme udviklingsbetingelser som andre kommuner.

Den nye aftale indfrier disse løfter. Furesøborgerne er nu sikret imod skattestigninger og serviceforringelser som følge af gælden fra Farum.

Furesø kan nu betale gælden tilbage på realistiske vilkår. Furesø Kommune vil i øvrigt være stillet lige med andre kommuner i forhold til de årlige aftaler mellem staten og kommunerne. Dermed er byrådets krav til forhandlingsresultatet opfyldt, og Furesø kan omsider lægge fortiden bag sig og gå fremtiden i møde som én samlet kommune med gode udviklingsmuligheder.