Statslån til Furesø i ny aftale


Statslån til Furesø i ny aftale

Pressemeddelelse

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og Furesø Kommune har i dag indgået ny aftale til afløsning af den tidligere sammenlægningsaftale fra 2005

Aftalen indebærer, at kommunens samlede gæld omlægges til et statslån med en fast ydelse. Lånet ydes med en meget lav rente og ydelsen på lånet bliver derved væsentligt lavere end ydelsen på kommunens eksisterende lån.

Statslånet ydes som et 30-årigt annuitetslån med en rente på 2,2 % p.a.

Ved omlægning af hele kommunens gæld til et regulært statslån opnår kommunen stabilitet med en lavere, fast rente betydeligt under markedsrenten og en lavere ydelse over en længere årrække.

Kommunen får endvidere særtilskud i en væsentlig længere periode end hidtil fastsat.

Med den yderligere kompensation er der enighed om, at der ikke er behov en yderligere genforhandling af aftalen i 2014, som indgik i den tidligere aftale fra 2005 om sammenlægning af Værløse og Farum Kommuner.  Den nye aftale er således til fuld og endelig afløsning af den tidligere aftale. Kommunen vil i øvrigt i forhold til andre kommuner være ligestillet i forhold til skattefastsættelse, tilskud mv.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for, at vi nu er nået frem til et fælles resultat. Et resultat, hvor kommunen sammen med regeringen har taget ansvar for en løsning, som begge kan stå inde for. Et resultat, der giver kommunen budgetsikkerhed og en betydelig lettelse i de årlige udgifter. Et resultat som peger fremad, og som jeg synes kommunens borgere kan være rigtig godt tilfredse med.”

Borgmester Ole Bondo Christensen siger:

”Vi har fra Furesø Kommune gået til forhandlingerne med krav om en omlægning af hele kommunens gæld og med krav om en forhøjelse af det særlige statstilskud. Det har vi fået, og jeg synes, at den samlede kompensation har et niveau, der kan skabe grundlag for, at Furesø Kommune kan blive en økonomisk bæredygtig kommune på lige vilkår med andre kommuner. Borgerne i Værløse vil derfor ikke blive belastet af den arvede gæld fra før sammenlægningen. Samtidig har vi lagt vægt på, at særskatten i Farum udfases med udgangen af 2013. Aftalen giver mulighed for at imødekomme de målsætninger, der blev fastlagt, da de to kommuner blev lagt sammen.”

Fakta om aftale

Statslån Furesø Kommunes gæld med tilhørende swaps omlægges til et statslån på ca. 3 mia. kr. Statslånet ydes som et 30-årigt annuitetslån med en rente på 2,2% p.a.
Særtilskud Perioden med særtilskud forlænges, således at der ydes et yderligere særtilskud på 250 mio.kr. i nutidsværdi (2011 prisniveau) i perioden fra 2022 til 2040.
Forskydning af gevinst ved låneomlægning Kommunen deponerer af gevinsten ved låneomlægning i årene 2011-2013 i alt 125 mio. kr., der frigives i de følgende år efter aftale.

 

 

 • Ole Bondo

  Kære Anders Gram
  Tak for bemærkningerne.

  Ad 1): Intentionerne om borgerinddragelse er bestemt ikke blevet fejet af bordet. Vi har haft en lang række møder i den såkaldte følgegruppe, hvor repræsentanter fra Furesøgruppen og andre borgere har fulgt forløbet tæt. Så sent som ugen inden den afsluttende forhandling havde vi et møde i følgegruppen, hvor vi redegjorde for status og drøftede krav og mulige udfald i forhandlingerne. Vi har i høj grad haft nytte af disse møder i forløbet. Omvendt har vi også sagt, at når det kom til en stillingtagen til et endeligt forhandlingsresultat, så blev det Byrådet, der skulle tage beslutningen. Sådan er det repræsentative demokrati nu engang skruet sammen.

  Ad 2) Vi har i forhandlinger stået fast på, at løfterne i den oprindelige Furesøaftale skulle holdes. Borgerne i Værløse skulle ikke bøde for den store gæld fra Farumtiden. Borgerne i Farum skulle slippe for særskatten senest i 2014. Furesø skulle have samme udviklingsbetingelser som andre kommuner. Det er lykkedes med den nye aftale at indkapsle gælde fra Farumtiden (se andet indlæg på bloggen). Derfor har vi accepteret regeringens ufravigelige krav om at der ikke skal være en yderligere genforhandlingsmulighed.
  Venlig hilsen
  Ole

 • Anders Gram

  Rigtig fint at der nu er en aftale – og naturligvis betryggende at byrådet enigt støtter aftalen. Jeg håber virkelig at den ny aftale giver Furesø kommune mulighed for reelt selvstyre, vækst og ordentlig service.

  MEN to kommentarer og bekymringer:

  1) Det virker som om intentionerne om borgerinddragelse blev fejet helt af bordet i den sidste fase. Furesøgruppen var med i diskussionerne i starten, men blev slet ikke inddraget i beregninger på den aftale, der nu pludselig er underskrevet fra begge sider. Er der reelt igen tale om et diktat fra indenrigsministeriet, hvor forhandlingsforløbet og bagvedliggende beregninger og argumenter ikke tåler dagens lys?

  2) Jeg forstår ikke at aftalen nu er gjort endelig og ikke kan genforhandles som oprindeligt aftalt i 2014. Erfaringen fra første udgaven af aftalen var så klokkeklart at den var helt utilstrækkelig. Jeg frygter at vi i 2013 igen opdager at aftalen i sin nugældende form medfører at vi I Furesø enten må betale dyrt eller leve med væsentlig dårligere skoler og ældreforsorg end sammenlignelige kommuner – og nu har vi så fraskrevet os muligheden for at forhandle med Christiansborg hvis forudsætningerne i den oprindelige aftale endnu engang er bristet. Hvordan kan det udlægges som en sejr for Furesø??

  Mvh
  Anders Gram