Fredelig sameksistens i Farum Svømmehal


Bølgerne om brugen af Farum svømmehal går højt. Her er lidt om baggrunden

Farum Svømmehal har hvert år mere end 200.000 besøgende. Elitesvømmere, motionssvømmer, babysvømmere, familier, pensionister, triatleter, kajakroere, dykkere. Det er i høj grad idrætsklubberne, der holder aktivitetsniveauet højt, men der er også åbent for de, der ikke står i klub. Man kan komme ”ind fra gaden”  på hverdage fra 6-8.50, på  lørdage fra 13-16 og søndage fra 12-16. Fra august 2011 udvider vi åbningstiden for ”almindelige borgere” med endnu en eftermiddag om ugen.

Der har været et godt samarbejde om fordeling af basin- og banetider. Der har været plads til alle og kapaciteten udnyttes godt. Team Danmark har gennem mange år været en af mange brugere af Farum Svømmehal. De har lejet sig ind og betalt for en meget begrænset del af banetiden til elitesvømmere og til triatleter. Aftalen med Team Danmark blev i 2009 forlænget frem til udgangen af 2012 med henblik på det forestående OL. I andre kommuner og klubber betragtes samarbejdet med Team Danmarks elitecentre som et løft for de lokale klubber. Man lærer af hinanden – også når man konkurrerer.

Nu har Farum Svømmeklub fået ny træner og ønsker, at Furesø kommune skal opsige aftalen med Team Danmark i utide. Man ønsker ikke længere, at en konkurrerende klub, Sigma, som Team Danmark benytter som elitecenter, skal kunne bruge Farum Svømmehal.

Det er ikke fordi, Farum Svømmeklub mangler banetid. Den er der nok af. Det er den blotte tilstedeværelse af en konkurrerende klub, der udløser kravet om opsigelsen med Team Danmark.

Kultur, Idræts- og fritidsudvalget har brugt mange timer på sagen og konstateret, at en opsigelse af aftalen med Team Danmark betyder mistede indtægter og krav om erstatning. Et flertal i udvalget har på den baggrund afvist en opsigelse her og nu. Udvalgets formand og næstformand har med min deltagelse afholdt møder med Danmarks Svømmeunion (DS), som Farum Svømmeklub er medlem af. DS vil meget gerne mægle i sagen og mener, at der bør kunne findes en løsning med plads til både Team Danmark, Sigma og Farum Svømmeklub. Fra Team Danmarks side er man villig til at flytte rundt på Sigmas svømmetider, hvis det kan hjælpe.

Min opfordring er, at de involverede parter sætter sig ved basinkanten og finder en løsning, der bygger på fredelig sameksistens. Sagen må kunne løses med lidt mindre bølgeskvulp end det, vi ser i lokalpressen for øjeblikket. Fra kommunens side hjælper vi gerne med at gyde olie på vandene.

I øvrigt er der grund til at takke Farum Svømmeklub, Farum Familiesvøm og de andre klubber, som kommunen samarbejder med om brugen af Farum Svømmehal. De  spændende perspektiver for dette samarbejde til gavn for bredde- og konkurrenceidrætten drøftes for tiden i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

 

 • Ole Bondo

  Kære Nick
  I budgetbemærkningerne for 2011 står at læse: “I gennemsnit benyttes Farum Svømmehal af 20.000 borgere om måneden”. Det bliver efter min regnestok mere end 200.000 besøgende om året. Hvis det præcise besøgstal for 2010 er 177.726, bør det ikke skille os ad. Det afgørende er vores forskellige vurdering af sagsforløbet.

  Her er det faktiske forløb:
  På Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 6.10.2010 besluttede udvalget, at formanden i samråd med borgmesteren skulle tage kontakt til Team Danmark med henblik på at undersøge mulighederne for at få Team Danmark/Sigma ud af aftalen før dens udløb pr. 31.12.2012. Konsekvenserne ved en udtrædelse af aftalen før dens udløb skulle endvidere belyses nærmere. På et efterfølgende møde med Team Danmark og Danmarks Svømmeunion stod det klart, at en opsigelse af aftalen ville betyder både et lejetab og krav om erstatning. I stedet tilbød Danmarks Svømmeunion at mægle i sagen, da både Farum Svømmeklub og Sigma er medlemsklubber hos Danmarks Svømmeunion, og da der ikke er praktiske forhold, der umuliggør, at begge klubber kan benytte Farum Svømmehal..

  Sagen blev genoptaget på et møde i Kultur-, Idræts, og Fruitidsudvalget den 13/1-2011. Her blev det besluttet, at
  Udvalget ønsker at genforhandle/opsige aftalen forudsat:
  * At en opsigelse ikke medfører et lejetab for kommunen
  * At opsigelsen ikke medfører, at kommunen skal betale erstatning til Team Danmark
  * At der skabes mulighed for udvidet offentlig åbningstid i Farum Svømmehal.

  Det blev endvidere besluttet, at holde endnu et møde med Team Danmark og Danmarks Svømmeunion denne gang med deltagelse af udvalgets formand og næstformand. På dette møde stod det klar, at Farum Svømmeklub ikke havde ønsket at deltage i det planlagte mæglingsmøde. Det stod samtidigt klart, at Team Danmark ikke ville acceptere en opsigelse af aftalen uden krav om erstatning. Man ville dog gerne imødekomme Furesø Kommune ved at vise fleksibilitet med hensyn til træningstider og ved at ophæve aftalen et halvt år før berammet. Danmarks Svømmeunion anbefalede på mødet, at sagen blev løst i en dialog mellem klubberne og advarede Furesø Kommune mod at blive spændt for en sag, som var bedst egnet til at blive løst af idrætsklubberne med hjælp fra Danmarks Svømmeunion og uden politisk medvirken.

  Sagen kom op igen på møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. april 2011. Her blev orienteringen om forhandlingerne taget til efterretning af et stort flertal i udvalget. Du stemte imod og begærede sagen i Byrådet, hvor sagen kommer op på mødet efter påske.

  Sådan er sagen forløbet, Nick. Helt efter bogen og som et flertal i udvalget har ønsket det.

  God påske til dig også.
  Ole

 • Nick Allentoft, Byrådsmedl. V

  Kære Ole,

  Det klæder dig skidt, når du mistolker fakta og historik på så graverende vis, som i din blog her.

  Det er muligt, du har andre tal, men det udvalget har fået udleveret siger 177.726 besøgende i alt om året. Altså pænt mindre end over 200.000 som du indleder med at sige.

  Du glemmer også, at et enigt kultur- og idrætsudvalg i august sidste år ønskede denne sag løst med Farum Svømmeklub som prioriteret partner. Det er din efterfølgende indblanding og udvalgsformandens egen fortolkning af sagerne, der har blokeret for en løsning i nu næsten 8 måneder. På sidste udvalgsmøde var flertalsgruppen endda klar til at forsinke en løsning yderligere.

  Al respekt for dine ønsker om lilla samtaler og hyggelig rundbordspædagogik. Det løser bare ikke en sag, der en den grad er blevet politisk.

  Er lokale foreninger partnere med kommunen, eller skal de behandles som mod- og forhandlingsparter af en kommune, vi jo alle er med til at finansiere?

  Din ageren står i skærende kontrast til alle dine valgløfter og flotte ord om samarbejde og dialog.

  God påske