Praktik på Driftsgården


De gæve mænd og kvinder på Driftsgården holder Furesø fysisk fit og sikrer, at her er rent og pænt. Driftsgården står for snerydning, passer de grønne områder, retter fliser på fortove, planter træer, bekæmper bjørneklo og rotter og meget, meget mere.

Forårsrengøring af Børnehuset

Onsdag den 14. april kl. 7.10 var jeg – iført sikkerhedssko og arbejdstøj – sammen med min helt nye makker, Frank, på vej mod Børnehuset i Kirke Værløse. Forårsrengøring af legeplads var dagens program. Frank fortalte i bilen om et godt og varieret arbejde med høj grad af selvstændighed og gode arbejdskollegaer. ”Vi arbejder i selvstyrende teams og tilrettelægger langt hen ad vejen selv arbejdet”, fortalte Frank og udpegede på turen fra Driftsgården til Kirke Værløse nyplantede træer og rabatter, som han og kollegaerne havde ansvaret for at forny og holde ved lige. Fremme ved legepladsen gik vi i gang med at rive blade sammen, feje fliser, ordne og gøre pænt. Det var tiltrængt efter en lang, mørk vinter. Jette og Thomas fra Driftsgården – begge uddannede gartnere – dukkede op med motordrevne fejekoste. Børnene kikkede nysgerrigt ud ad vinduerne og vinkede. Forældre stoppede op og at sagde: ”Hvor bliver her pænt”. Den daglige leder i Børnehuset, Pia, kom ud og hilste på. ”Vi har et kanon godt samarbejde med Driftsgården”, sagde hun. De klarer alt det hårde ved forårsrengøringen, så vi kan slippe ungerne fri på legepladsen – og de er i løbet af året flinke til at hjælpe, hvis vi skal ordne noget på udearealet og legepladsen”.

Med asfaltsjakket på arbejde

Ved 9-tiden blev jeg afhentet af et af driftsgårdens asfaltssjak, Jørgen og Lars. På en anhænger efter lastbilen lå en bunke dampende varm asfalt, som Jørgen og Lars havde hentet på Asfaltcentralen i Herlev fra morgenstunden. Ind i vognen og af sted mod Gammelgårdsvej i Farum, hvor vinter og tung lastbilstrafik har lavet dybe huller mange steder. At lappe et hul i vejen minder lidt om tandlæges arbejde. Først skal hullet renses, så skal det tørres, så skal et bindemiddel ned i hullet, før den varme asfalt smides på med en skovl. Der glattes ud og stampes til. Og endelig hældes lidt sand ud for at køle og hærde. Jørgen og Lars gik til opgaven med stor rutine. Jeg fik lov til at tørre og varme hullet med en flammebrænder og skovle asfalt i. Lars gjorde undervejs venligt opmærksom på, at der var betalt for hele skovlen, og at den godt kunne fyldes helt op med asfalt 🙂 Et af de grimme huller var lige ved en indkørsel. En dame kom ud og takkede: ”Hvor er jeg glad for, at I laver det hul. Jeg kører over det hverdag. Det ryster nyrerne løse og slår bilen i stykker”.
Jørgen og Lars har kørt sammen i flere år. De havde lige været på en messe for at lære nyt om forskellige asfalttyper, arbejdstøj og andet der hører faget til. Jørgen har for nylig været på et 5 dages arbejdsmiljøkursus. ”Det er vigtigt at lære ny og udvikle sig”. Begge er glade for deres arbejde. ”Det er selvstændigt og frit. Man kan se, man udretter noget og så foregår det udendørs”.

Godt arbejdsmiljø

Tilbage på Driftsgården talte jeg med lederen, Tom og med Christina, der er leder af gartnerafdelingen. De er med rette stolte af deres ”virksomhed”. Det er lykkedes at skabe en god organisation med meget dygtige og engagerede medarbejdere. Jeg ved fra samtaler med andre borgmester, at man ser mod Furesø, når det handler om det tekniske område. ”I har styr på det og får meget ud af skattepengene” lyder skudsmålet. Efter dagens praktik ved jeg hvorfor. Tak til Frank, Jette, Thomas, Jørgen og Lars for godt selskab og en hyggelig og arbejdsom formiddag.