Styr på økonomien


En af de vigtigste målsætninger for det nye Furesø Byråd er lykkedes. Vi har fået styr på økonomien. Og ikke nok med det. Vores samlede regnskabsresultat for 2010 viser et overskud på godt 65 mio. kr. I det oprindelige budget var der forventet et overskud på knap 4 mio. kr. Det vil sige, at der er en forbedring på 61 mio. kr. Resultatet betyde, at kassebeholdningen ved udgangen af 2010 er knap 48 mio. kr. – en forbedring på ca. 18 mio. kr.

Det er et rigtig flot resultat – specielt set i lyset af af de foregående års meget store budgetunderskud og træk på kassebeholdningen. Af landets 98 kommuner er blot 10 kommuner kommet ud af 2010 med budgetoverskud – og her er Furesø altså en af dem.

Resultatet er en konsekvens af en benhård økonomistyring. Alle konti er gået igennem med en tættekam. Budgettet er åbnet flere gange i løbet af året. Effektiviseringer og besparelser har haft førsteprioritet. Et enigt Byråd har stået fast på målsætningen om, at budgettet skulle holdes. Alle Furesøs medarbejdere er gået til opgaven med stor ildhu og idérigdom.

At få styr på økonomien er afgørende for at fastholde et godt serviceniveau og få politisk råderum til nye initiativer. Regnskab 2010 og den nye Fursøaftale lover godt for Furesøs fremtid.