Svømmesagen landet i enighed


Et enigt Byråd har nu droppet yderligere snak om opsigelse af aftale med Team Danmark om brug af Farum Svømmehal. Det blev resultatet af en lang og god debat i Furesø Byråd onsdag aften. Den kapacitet, som Team Danmark lægger beslag på er meget begrænset og ikke til hinder for, at Farum Svømmeklub og andre klubber får den svømmetid, de har brug for. Samtidig er der muligheder for at øge den offentlige adgang til hallen pr. august 2011. En opsigelse af aftalen med Team Danmark før tid ville have betydet både lejetab og krav om erstatning. Det er tiderne ikke til – specielt da ikke, når en opsigelse ikke er nødvendig.

Samtidig markerede Byrådet, at Furesø Kommune gerne vil i dialog med Farum Svømmeklub, Farum Familiesvøm, Værløse Svømmeklub og de øvrige brugere af vores svømmehaller om, hvad vi i fællesskab kan gøre for for at styrke både bredde- og elitesvømning. Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget drøfter allerede en model, hvor klubberne tager et støre ansvar for brugen og driften af vores svømmefaciliteter, men hvor der naturligvis fortsat vil være offentlig adgang. Udvalget skal på et en studietur til Helsingborg for at se nærmere på en sådan model. Samtidig vil Furesø Kommune gerne støtte op om Farum Svømmeklubs tanker om et regionalt elitecenter, hvor TeamDanmark går ind og støtter de dygtige svømmetalenter, der er i de forskellige klubber i Nordsjælland. I første omgang er en sådan ændret elitesatsning, noget der skal drøftes mellem klubberne, Danmarks Svømmeunion og Team Danmark, men Furesø Kommune vil gerne vende sagen med Team Danmark, når den nuværende grundaftale mellem parterne alligevel skal drøftes.

Der er grund til at takke klubberne for det store frivillige arbejde for at styrke både bredde- og eliteidrætten lokalt. Der er masser af grokraft, visioner og lyst til at samarbejde. Det lover godt for fremtiden.

  • Jesper Udby

    Hurra kan man vist kun sige. Den sag har kostet alt for megen energi i forhold til dens størrelse… Og det ville da være tåbeligt IKKE at overholde en allerede indgået aftale, uanset hvad konsekvensen måtte være! Skal vi ikke lade andre om den slags?