Lukket kredsløb skal sikre gældsafvikling


Furesøaftalen har skabt ro om økonomien. Nu handler det om at afvikle gælden og udvikle kommunen. Furesø Byråd har taget fat på begge dele.

Den nye Furesøaftale indebærer en omlægning af kommunens samlede gæld til et statslån med en fast, lav rente samt en forlængelse af særtilskuddet. At forhandle aftalen på plads har været et langt sejt træk, hvor hele Byrådet på forbilledlig vis har stået sammen. Det sammenhold skal vi bygge videre på i arbejdet med kommunens fremtidige økonomi.

På vores møde i går aftes besluttede vi at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny finansiel strategi for Furesø Kommune. Den finansielle strategi skal stabilisere kommunens økonomi og skabe  råderum for kommunens udvikling.

Vi ønsker et lukket kredsløb, som sikrer, at de forskellige kompensationsordninger bliver brugt til at nedbringe gælden. Og så vil vi forebygge, at Furesø Kommune nogensinde igen ender i risikobetonede arrangementer som ”sale and lease back aftaler” og ”swap-lån”.

Et byråd skal koncentrere sig om politik – ikke om kursudviklingen på udenlandske valutaer. I årevis har vi brugt alt for meget tid på økonomiforvaltning. Nu sætter vi rammer for en bæredygtig økonomi, det giver tid og overskud til at se fremad.

Arbejdsgruppen nedsættes under Økonomiudvalget og skal udforme et endeligt forslag til finansiel strategi, der kan forelægges til beslutning i efteråret 2011.