Udsyn for Furesø


I dag blev en ny skulptur af kunstneren Claus Ørntoft afsløret ved Furesø Marina. Initiativtager til projektet er Farum Kunstfond, der siden 1980’erne har stået for indkøb af kunstværker og støttet udsmykning af det offentlige rum.

Farum Kunstfonds bestyrelse besluttede i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 at anvende fondens tilbageværende midler på et projekt, som skulle markere den nye fælles Furesø kommune. Figuren skulle opstilles centralt i kommunen, og valget er faldet på Furesø Marina, der ligger geografisk midt i kommunen og er er blevet flittigt brugt af både Værløse- og Farumborgere også før kommunesammenlægningen.

Valget af kunster faldt på billedhuggeren Claus Ørntoft, der har skabt en række markante skulpturer i granit til det offentlige rum både herhjemme og i udlandet. Claus Ørntoft samarbejder p.t. med dronning Margrethe II om udformning af tre granitløver til Marselisborg Slotspark. Claus Ørntoft finder sin inspiration i den romanske billedhuggerkunst. Han skaber store fabeldyr og menneskelignende væsner, der har en urkraft, som passer godt til den storslåede natur omkring Furesøen.

Den nye skulptur ved bredden af Furesøen er udført i rød kinesisk granit. Den består af en søjle, hvorpå der sidder et menneskelignende væsen, som har opmærksomheden rettet ud over vandet, mod Holte Kirke i øst. Skulpturen er lyttende, ventende, åben – tager imod med åbent sind og bryst.

Farum Kunstfond har udskrevet en konkurrence for at finde navnet på nye skulptur. Mere end 110 fantasifulde og sjove navneforslag er det blevet til. Forslagene kan inddeles i to hovedgrupper. Den første gruppe fokuserer på den nye Furesø kommune med navne som: ”Symbiose”, ”Fusion”, ”Tid til forsoning”, ”Sammen kan vi”, ”Sammenfletning”. Den anden hovedgruppe tager udgangspunkt i figurens udtryk og placering med navne som: ”Søspejderen”, ”Åbenbaring”, ”Drømmesyn”. ”Længsel”, ”Furesø-alfen”.

Og så er der et forslag til et navn, der både symboliserer figurens udtryk og den situation, som kommunen står i. Og heldigt nok er det netop dette navn, som kunstneren har valgt af de mere end 110 mulige. Navnet er uafhængigt af hinanden foreslået af to Furesøborgere – en kvinde og en mand. En Farumborger og en Værløseborger: Eik Sørensen og Anne Marie Heje Ravn.

Og navnet på den nye skulptur er: “Udsyn”.

Udsyn signalerer at man er åben, lyttende har sanserne med sig, nysgerrigheden i behold og mod på fremtiden. Men udsyn kræver også, at man har fred med sig selv og sin baggrund, at man kan lægge kiv og splid bag sig og kikke fremad. Der er i navnet ”Udsyn” også en forpligtelse til at se ud over ens egen næsetip, at række hånden ud mod verdenen, fremtiden og de fælles muligheder og udfordringer der venter der. Alt det vil vi gerne i Furesø. Derfor er ”Udsyn” også mit favoritnavn på listen over mange gode forslag.

Afsløringen af figuren er afslutningen på 4 års arbejde med mange kunstneristiske overvejelser, tilvejebringelse af økonomiske midler, tekniske undersøgelser, miljøgodkendelser og høringer i forbindelse med placeringen. Skulpturen er gennemgået forskellige stadier fra gipsmodel til ler-skulptur og til den glasfibermodel, som har kunnet ses i Farum Kulturhus i marts og april måned. Modellen har været en tur i Kina, hvor skulpturen er blevet grovhugget i rød kinesisk granit, og derefter er den blevet transporteret tilbage til kunstnerens atelier i Nordjylland, hvor den er gjort færdig.

Det har været langt, sejt træk, der har involveret mange personer. En særlig tak skylder vi ingeniør Birger Lund, som af ren og skær interesse har lagt mange timer i den tekniske rådgivning. Hans støtte har været uvurderlig. Men også tak til Lars Stubkjær, Skov- og Naturstyrelsen for engagement og samarbejdsvilje i sagen og tak til kommunens medarbejdere, der har påtaget sig det praktiske arbejde med funderingen, og løst opgaven på bedste vis.

En kæmpetak til kunstneren, Claus Ørntoft, for at have været lydhør og været i stand til at tolke ønskerne til figurens udtryk. Sidst og ikke mindst tak til Lene Herdel og Farum Kunstfond for det helt formidable slag med halen. Det er ganske enkelt godt gået, at man ved beslutningen om at lukke fonden samtidig besluttede at bruge fondes sidste midler på et værk, der kan markere den nye fælles kommune. Fonden har lagt et kæmpe arbejde i at få projektet i hus. Og skulpturen står klar på det helt rigtige tidspunkt: I dette forår er den nye Furesøaftale vedtaget af et enigt Byråd. Nu er vi for alvor blevet én kommune med overskud til at se fremad.

Tillykke til os alle med skulpturen ”Udsyn”, som forhåbentlig vil blive til glæde, inspiration og formaning for kommunen i mange år fremover.