Borgermøde om Furesøaftalen og fremtidens Furesø


Tirsdag d. 14. juni, kl. 19.30-22.00, i Galaksen – Værløse.

Med den nye Furesøaftale kan vi lægge fortiden bag os. Derfor går Byrådet nu i gang med en visionsproces. Vi ønsker sammen med borgerne at drøfte, hvad der skal kendetegne Furesø fremover.

Program:

19:30 Velkomst ved ordstyrer, Henning Olsson, journalist på Christiansborg og Furesøborger,

19:30 Gennemgang af Furesaftalen ved Susanne Mortensen og Ole Bondo Christensen

19: 50 Udkast til finansiel strategi ved kommunaldirektør

19: 55 Spørgsmål og kommentarer fra salen

20:15: Paneldebat: Hvad vil vi gerne være kendt for i Furesø?

• Attraktiv bosætningskommune med levende bycentre og lokalsamfund. Hvordan skaber og fastholder i et levende byliv og engagerede lokalsamfund i Furesø?

• Grøn kommune rig på natur. Hvordan styrker vi Furesø på klima- og miljøområdet, så vi fastholder Furesø som en Grøn Kommune?

• Kreativ erhvervsudvikling. Hvorfor er det attraktivt at drive virksomhed i Furesø? Hvad skal der til for, at Furesø bliver en kreativ erhvervskommune?

• Kultur-, idræts- og foreningskommune: Mange tilbud og ildsjæle. Hvordan udnytter vi vores kultur- og idrætsfaciliteter bedst muligt? Hvordan kan vi styrke samarbejdet med foreninger og private aktører?

21:05 Paneldebat: Hvordan prioriterer vi den kommunale velfærd bedst mulig?

• Medborgerskab. Hvad kan borgerne klare hver for sig og sammen – og hvad skal kommunen hjælpe med?

• Frivillighed. Hvordan skal kommunen og de frivillige organisationer arbejde sammen om at skabe fremtidens velfærd?

• Ældre. Hvordan håndterer vi, at vi bliver flere ældre?

• Børn og Unge. Hvordan skaber vi gode opvækstvilkår for alle vores børn og unge?

21: 50 Korte tilbagemeldinger fra medlemmer af byrådet

21:55 Tak for i aften ved borgmester

————————————————–

Om paneldeltagerne:

Kendetegnende ved alle paneldeltagerne er, at de enten bor eller arbejder i Furesø og er engagerede ildsjæle i kommunen:

• Per Schulze, arkitekt og planchef i Lokale- og Anlægsfonden.

• Alf Blume, lokalformand, Danmarks Naturfredningsforening.

• Thomas Kristensen, direktør på Filmstationen.

• Martin Brolin, aktiv i Farum Volley og initiativtager til Fun Cup, skolestævnet Furesø Kidsvolley og Furesølegene.

• Ulrick Moos, pensionist og aktiv Furesø- og samfundsborger, aktiv i støtteforeningen bag Hjortøgaard.

• Susanne Olsen, formand for Frivilligcenter Furesø.

• Henning Kirk, formand for Sundhedsrådet og aldringsforsker.

• Peter Møllgaard, bestyrelsesformand på Lille Værløse Skole.