Heks og himmelskyer


Sankt Hans er midsommer og den berusende glæde over, at lyset omsider har fortrængt mørket. De kolde, korte, mørke dage er lagt bag os for en stund. Vi glæder os over varmen – helt ind i hjertekulen. Den glæde har mennesket markeret i alle tider.

Fra de ældste tider for 10.000 år siden da stenaldermanden – og hans kone – sejlede op ad Mølleåen og lagde til her ved Farum sø for første gang, og hvor istidens tunneldale skar sig tværs gennem Nordsjællands moræneflade. Senere udgjorde disse vandfyldte tunneldale en hindring for landtrafikken

Man skulle finde en vej over vandet og vandskellet lå her ved Farum.

Farum er oldnordisk og betyder “pladsen ved passagen” – i den brede betydning ”vejspor”, ”overfart” eller ”overgang”. I vestenden af Farum Sø (ved Ryget Skov) ses stadig 12 nedkørsler til et sådant overgangssted. De senere års udgravninger har afsløret en række spor af beboelse langs Kong Volmers Vej.

Senere i den tidlige middelalder opstod Farum landsby ved kirken (opført ca. 1150).

I 1300-tallet begyndte man at bygge vandmøller ned ad Mølleåløbet ud mod Kattegat. Det hævede vandstanden i Farum Sø, så overgangsstedet i den vestlige ende forsvandt og blev erstattet af en bedre passage ved den nye vandmølle ved Fiskebæk

Den fredelige og naturskønne egn, hvor alting hvilede i sig selv, tiltrak kunstnere i 1800-tallet. Senere holdt gartnerierne deres indtog på den frugtbare jord. Da Slangerupbanen blev anlagt i 1906 – finansieret af de store kalk- og grusforekomster i morænen nordvest for Farum – blev Farum en stationsby.

Fra 1900 til -50 fordobledes indbyggerantallet, men befolkningstallet blev seksdoblet fra 1950 til 1980. 1971-77 fik Farum både motorvej, S-tog, Midtpunkt og Bytorv.

Igennem alle disse år har mennesker i Farum mødtes på årets længste dag. Kikket ind i bålets gløder. Tænkt på den tid, der var, og den der ligger foran os. Sankt Hans indbyder til eftertanke og fremsyn og til at dvæle ved de værdier, det er vigtigt for os. Og her er heldigvis meget mere der samler, end der deler os. Vi ønsker, at vores børn kan vokse op i tryghed og blive godt rustet til fremtiden. At de bliver en del af historien og fællesskabet. Vi ønsker demokrati og frihed, hvor meninger kan brydes i gensidig respekt. Vi ønsker at bevare den smukke natur, vi lever midt i.

Det er ikke så svært – og så alligevel for.. ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde”, som vi synger i midsommervisen.

Vi har i Farum og Furesø haft vores at slås med. Vi har vore hekse og trolde. Men vi har også viljen og modet og sammenholdet til at kæmpe os fri af fortidens trolderi.

”..og med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende”, synger vi i midsommervisen.

I det år, der er gået, forhandlede vi en ny Furesøaftale på plads med indenrigsminister Bertel Haarder. Vi var rustet til tænderne – ikke med sværd – men med gode argumenter. Byrådet stod sammen og vi kom igennem med en løsning, der gør, at vi kan nu lægge en broget fortiden bag os og se fremad.

Og her står vi rigtig godt ikke mindst takket være kommunens mange engagerede borgere. (Nedstammende mere eller mindre direkte fra stenaldermanden og fruen, der lagde til ved søbredden for 10.000 år siden).

Vi har ca. 300 frivillige foreninger i kommunen med tilsammen omkring 20.000 medlemmer.  Borgere og foreninger løser i fællesskab opgaver, som kommunen aldrig ville have haft mulighed for at løse alene.

Tag denne aften hvor Lokalhistorisk Forening og spejderne i Farum står bag arrangementet. Tak for det og tak for invitationen.

Og her på falderebet vil jeg betro Jer en hemmelighed. Der ligger en skat på bunden af Farum sø.  Ejeren på Farumgård havde i midten af 18-tallet besøg af Frederik VII og Grevinde Danner. En dag drak de kongelige te på Klaus Nars ø. Da kongens lakajer og piger fra Farumgård sejlede tilbage med det brugte service, endte sølvtøjet på bunden af søen, hvor det efter sigende ligger endnu.

Det er jo rart at vide, hvis kommunen igen skulle komme i økonomiske trængsler. Det væsentligste er dog, at vores historiske og kulturelle arvesølv inspirerer kan inspirere nutiden. På kanten til en spændende fremtid med en Furesøaftale på plads og med en kommune, der hviler på et sikkert fundament af engagerede og ressourcestærke borgere, er vi godt på vej.

Der har været nok af ufred i Farum og Furesø. I aften lyder det: ”Vi vil fred her til lands – Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde”.

Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at holde hjerterne varme, hovedet koldt og troen på fremtiden lyslevende.