Budget 2012 i høring


Efter weekendens budgetseminar er byrådet klar til at sende et budgetforslag for 2012-2015 i høring. Målet er et robust budget i balance, der sætter kursen for Furesø Kommune.

Vi er kommet langt

Det nye byråd er nået langt med at få styr på økonomien. Der er  gennemført effektiviseringer for mere end 50 mio. Omkostningerne til administration er skåret kraftigt ned. Vi holder budgetterne og har fået forhandlet en Furesøaftale på plads, der giver vis for kommunens fremtidige økonomi.

Fortsat brug for stramme rammer

Med den generelle udvikling i samfundsøkonomien og statsfinanserne er der udsigt til meget smalle rammer for den kommunale økonomi i de kommende år. Krisen kan pludselig ændre forudsætninger også for Furesøs økonomi. Det er derfor nødvendigt med en fortsat stram udgifts- og budgetstyring< Udgangspunktet for byrådets arbejde med budgetforslagene har været at finde forslag til besparelser for mindst 20 mio. kroner. Og det er lykkedes med det mulighedskatalog, som nu er sendt i høring. Retningen for det kommende budget

Overskrifterne for Budget 2012 er:
• Bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse.
• Samling af administrative opgaver, effektivisering af ejendomsdrift, øget digital selvbetjening.
• Yderligere besparelser på indkøbsområdet.
• Inklusion og faglighed på folkeskoleområdet.
• Investering i forbedringer af veje, cykelstier og bedre trafiksikkerhed.
• Udvikling af byrum, erhvervs- og beboelsesområder.
• Styrket genoptræning og tidlig indsats for vores ældre medborgere.

Høring og borgermøde

Budget 2012-2015 er sendt i høring blandt borgerne til fredag den 12. september. Alle budgetforslagene og information om, hvordan man afgiver et høringssvar, findes på www.furesoe.dk/budget2012.

Desuden inviterer Furesø Byråd alle borgere til dialog om budgettet og de nødvendige prioriteringer, der skal gennemføres i den forbindelse. Det foregår ved et borgermøde i Galaksen i Værløse torsdag den 1. september kl. 19.00.
 • Ila Olsen

  Det er godt at høre at du har undersøgt med ejendomsmæglerne. Men min påstand er stadig faktum. Da de mulige tilflyttere aldrig når ud hos ejendomsmæglerne. Jeg kan også godt lide at du vil afskaffe særskatten hurtigst muligt. Vi lever i EN kommune. Jeg sikker på at “hurtigst muligt” sagtens kan være tidligere end år 2014.

 • Ila Olsen

  Tak for det hurtige svar. Det er meget positivt at høre at der er mulighed for at fjerne særkatten. Har i prøvet at lave en undersøgelse hos de virksomheder & mulige bogere der fravælger Farum by pga. særkatten ? Det er skræmmende hvor meget det sætter en stopper for. Jeg tror på at det i sidste vil gavne alle at afskaffe særskatten nu. Her tænker jeg også på udviklingen af hele furesø kommune.

  • Ole Bondo

   Enig i, at vi skal af med særskatten hurtigst muligt. De ejendomsmælere, jeg har talt med, mener ikke, at den forskellige skat i sig selv betyder noget for, om folk vælger at bo i Farum eller Værløse. Men derfor skal vi da af med særskatten så hurtigt om muligt. Borgere i en kommune skal have ensartet skatteniveau. Sådan må det være. Og her er det jo rigtigt godt, at vi i 2014 kan harmonisere på laveste niveau.

 • Ole Bondo

  Kære Ila Olsen
  I Furesøaftalen mellem de to gamle kommuner (Farum og Værløse) og staten er det fastlagt, at særskatten skal løbe frem til 2014. Hvis den skal fjernes før tid, kræver det dels en forhandling med Folketinget og dels, at der er luft til det i budgettet. Som det er nu sparer vi op, til at at kunne sætte skatten ned på Værløseniveau i 2014. Det er langt bedre end det, som der ellers har ligget i kortene: At vi i 2014 skulle finde et skatteniveu der lå imellem skatteniveauet i Farum og Værløse.
  V.h.
  Ole

 • Ila Olsen

  Hvorfor afskaffer man ikke særskatten i Farum med det samme? Særskatten holder mulige tilflytter væk fra Furesø kommune. Dette gælder også for virksomheder. Man sætter en stopper for udviklingen af farum by. Afskaf særskatten med det samme, så udviklingen kan starte igen.