Borgermøde om budget


Der er kommet styr på Furesø Kommunes økonomi. Vi holder budgetterne og har gjort op med tidligere års store budgetunderskud. Med budgetforslaget for 2012 har det nye byråd  gennemført effektiviseringer for ca. 69 mio. kr.

Sådan lød hovedbudskaberne, da der torsdag aften blev afholdt borgermøde om næste års budget i Furesø Kommune. Budgettet sendes nu i høring frem til 12. september. Det samlede høringsmateriale kan findes på Furesø kommunes hjemmeside.

Omkring 60 furesøborgere mødte op i Galaksen i Værløse på en aften, der også bød på aften-åbent på bymidten med åbne butikker og live-musik.
På mødet præsenterede borgmester og udvalgsformænd budgetforslaget og de forudsætninger, der ligger bag. De fremmødte fik udleveret en pjece som i tal og ord beskriver fakta og baggrund for budgetforslaget.

Budget for borgere – ikke bogholdere
Jeg understregede i min indledning, at budgettet er for borgere og ikke kun bogholdere. Byrådets budgetforslag afspejler nemlig visionen om en kommune, der er slank, grøn, kreativ og inkluderende. Furesø Kommune skal være en attraktiv kommune at bo og arbejde i, og budgettet forudsætter, at vi fortsat holder fokus på at inkludere flere, forebygge og kvalitetsudvikle, styrke den frivillige indsats og tiltrække og hjælpe nye virksomheder på vej.
Vi har prøvet letsindige eksperimenter og casino-økonomi, og derfor fremlægger Byrådet et budget, der er robust og i balance,

Mulighedskatalog blev udfordret
Udvalgsformændene fik lejlighed til at præsentere de overordnede forudsætninger og perspektiver for de i alt 27 budgetforslag på driftsområdet og 6 anlægsforslag, der er sendt i høring og indgår i det såkaldte mulighedskatalog. Budgetforslagene indeholder besparelser på i alt 20 mio. kr. i budget 2012

Efter de politiske indlæg var det borgernes tur til at komme på banen. Aftenens debat blev en livlig ordveksling, styret af en veloplagt kommunaldirektør, Klaus Majgaard, der forsøgte at dele sol og vind lige mellem borgere og panelet af repræsentanter fra de politiske partier.

Livlig debat
Spørgsmålene samlede sig i sær om forslagene til budgetreduktioner på Social- og Sundhedsområdet og på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet.
På Social- og Sundhedsområdet blev der især spurgt til et forslag om en besparelse på 0,5 mio. kroner i forbindelse med harmonisering af tilbuddene på Gedevasevang og Skovgården. På Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet var der knubbede ord til forslaget om omlægningen af lokaletilskud og udlån – et forslag, der skal reducere budgettet med 1 mio. kroner i 2012.

Også behovet for renoveringer af skolebygninger og legepladser blev understreget kraftigt. Herudover var et anlægsforslag om en investering i Flyvestationen genstand for debat. I budgetforslaget er der afsat 2 mio. kroner til arbejdet med at åbne Flyvestation Værløse.