Furesø budget 2012


Et bredt flertal i Furesø Byråd er nu enige om et udspil til budget for 2012. Udspillet er tiltrådt af Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, som tilsammen repræsenterer 16 af byrådets 21 medlemmer.

Udspillet vil nu blive forelagt Venstre og Fokuslisten med henblik på at vurdere mulighederne for en endnu bredere aftale bag budget 2012.

 

Styr på økonomien og plads til udvikling

At få styr på økonomien har været den vigtigste politiske målsætning siden det nye Byråd tiltrådte i januar 2010. Med det nye budgetforslag er der siden 2010 effektiviseret for 69 mio. kr. i kommunes budget. Og budgetterne holdes, hvilket giver stabilitet og plads til nye initiativer.

Forhandlingerne med regeringen om en ny Furesøaftale resulterede i foråret 2011 i en omlægning af kommunens gæld til et lavtforrentet statslån og en forlængelse af statstilskuddet. Alene låneomlægningen giver en likviditetslettelse for Furesø på 74 mio. kr. om året i 2012 og frem.

Furesøs økonomi er kommet i balance – også på den lange bane. Dette betyder, at vi kan bevare et godt serviceniveau, samt at skatten kan harmoniseres på Værløseniveau i år 2014.

Mål og nye tiltag

Budget 2012 vil yderligere konsolidere Furesøs økonomi, og vi får mulighed for at tage fat på udvikling indenfor de forskllige kommunale områder. Herunder vil vi:

• Løfte budgetterne på hhv. social- og børneområderne med samlet 11 mio. kr. for at rette op på strukturelle ubalancer.

• Iværksætte en handleplan for en bedre folkeskole i Furesø, så vores skoler kan blive endnu mere rummelige og fagligt udviklende.

• Gennemføre anlægsinvesteringer for mere end 80 mio. kr. – herunder til nødvendige renoveringer af skoler, legepladser m.v.

• Afsætte nye midler til kommunens kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter.

• Sætte fokus på sundhed og bevægelse særligt målrettet børn og unge.

• Sikre svømmeundervisning til børnene.

• Styrke indsatsen for psykisk syge.

• Give hjælp til snerydning til såvel alders- som førtidspensionister, der ikke kan klare opgaven selv.

• Investere i miljø, vedvarende energi og bæredygtig udvikling.

Udviklingen skal sikre, at det bliver endnu mere attraktivt at bo og arbejde i Furesø. Det er vigtigt – også for kommunens økonomi på længere sigt.

 

Udtalelser fra de enkelte partier

Borgmester, Ole Bondo Christensen (S): ”Vi kan nu se lyset for enden af tunnelen. Det har været et langt sejt træk at få styr på kommunens økonomi. Resultaterne af indsatsen slår nu for alvor igennem og giver kommunen tiltrængt luft. Der er grund til at rose samarbejdet i Byrådet og kommunens mange medarbejdere. Vi er fast besluttet på at holde en ansvarlig kurs, hvor vi har styr på økonomien, fastholder en god service og giver plads til nyudvikling”

Susanne Mortensen (K) – formand for Social og Sundhedsudvalget: ”Jeg er stolt over, at vi i et bredt samarbejde kan præsentere et robust budget i balance. Det er helt afgørende for Det Konservative Folkeparti, at vi har styr på økonomien og samtidigt sikrer udvikling. Med forslaget til budget 2012 følger vi op på Furesøaftalen fra i foråret og skaber grundlag for at harmonisere skatten på Værløseniveau i 2014. Samtidig får vi mulighed for en række markante serviceforbedringer bl.a. på børne- og skoleområdet og på social- og sundhedsområdet”.

Jane Isdal (SF) – formand for Børne- og Skoleudvalget: ”Med budgetforslaget tager vi fat på en langsigtet investeringsplan for vores folkeskoler. Alle vores børn skal udfordres. Samtidig skal vi blive bedre til at inkludere elever til gavn for alle børn i kommuene. Det kræver ekstra ressourcer og nyudvikling, som vi nu vil tage fat på i et godt samarbejde med forældre og skolerne”. Jeg er stolt af, at vi på trods af de økonomiske udfordringer har kunnet fastholde det høje niveau på børneområdet, Med budgetforslaget tager vi fat på en langsigtet investeringsplan for vores folkeskoler.

Per Kattrup (DF): ”Jeg er oprigtig glad for og stolt over at være med i godt samarbejde, der skaber konkrete resultater til gavn for borgerne. Jeg har i forhandlingerne lagt særlig vægt på at skabe tryghed for vores ældre medborgere. Jeg er således glad forslaget om hjælp til snerydning for ældre. Samtidig er jeg glad for, at kommunen nu får mulighed for investeringer i vedvarende energi. Jeg tror, at Furesø på mange måde kan blive forgangskommune på dette område”.

Helle Katrine Møller (RV) – formand for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget: ”Vi har lyttet meget til de gode høringssvar, der kommet ind. Meldingen har været klar: Der er brug for investeringer i vores kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter, som der nu er sat en særlige pulje af til. Der er stadig brug for mindre opstramninger på enkelte områder, men jeg glæder mig over, at det er blevet naturligt at overholde budgetter i Furesø Kommune. Det gør immervæk verden lettere, og behovet for fremtidige besparelser mindre.”

 

 

Kontakt:

Ole Bondo Christensen 7216 5200

Susanne Mortensen 7216 5002 / arb. 4477 3836

Jane Isdal 7216 5008 / 4142 8182

Helle Katrine 7216 5003 / 6075 8010

Per Kattrup 2342 5770