Introduktion til filmen ”Svend”


Nogen har sagt, at ”politikere med begge ben på jorden hænger ikke på træerne”. Svend Auken sagde, at ”det er svært at bevare jordforbindelsen, når man ligger vandret i luften.”

Men sandeheden er, at ”Lange Svend” på én og samme gang ragede helt op i himlen, lå vandret i luften og samtidig forstod at bevare jordforbindelsen.

Som en meget stærk miljø- og energiminister i 90´erne var han for alvor med til at sætte klima og bæredygtig udvikling på dagsordenen. Han var en af arkitekterne bag Kyotoaftale om global CO2 reduktion. Han satte fart på udbredelse af vedvarende energi. Han havde som ingen anden blik for de helt store udfordringer og visioner.

Men samtidig havde han en stor kærlighed til det helt nære og konkrete. Det er karakteristisk, at loven om kolonihaveforeninger var en af de love, han var mest stolt af. Han lagde vægt på, at socialdemokrater ikke er utopister. Socialdemokrater, sagde han, ”arbejde ud fra en konkret vurdering af virkeligheden og en holdning om, hvad der skal til for at ændre den og gøre samfundet mere retfærdigt”.

Nogen tror, at Auken drømte om det store folkehjem med ubegrænsede muligheder for offentlig forsørgelse, og hvor individet forsvinder til fordel den store stat. Men sådan er det ingelunde. ”Gør din pligt og kræv din ret” var inskriptionen på socialdemokratiets ældste fane, som i 1872 var med i slaget på Fælleden. Pligt og ret – og i den rækkefølge. Auken betonede gang på gang vigtigheden af at stille krav til sig selv og hinanden. At stille krav er at sige, at vi har brug for dig, at vi forventer noget af dig, at du skal bidrage til og være en del af fællesskabet. Omvendt sagde han, at der alle, der gerne vil bidrage, altid skal have en chance til, og aldrig må lukkes ude.

Om statens rolle har han (i bogen ”Det Svend mener er”) sagt: ”Jeg er kritisk over for forestillingen om, at ”big government altid er good governement”. Jeg er tilhænger af good government, og jeg er tilhænger af en stærk stat, men jeg bliver jo vandvittig af, at hver gang vi har et problem, skal der laves handlingsplaner og behandlingsteams. Den tankegang, at hver gang, vi har et problem, så ser jeg 300 møder med 17 deltagere og faggrupper osv forude, og det koster og koster, og får vi så den fulde glæde af det. Jeg har altid følt, at det var godt med en stærk offentlig sektor, men man skulle prioritere og passe på folks penge, og kunne man løse problemer uden for det offentlige, så var det bedre”.

Auken var kristen og for ham går der en lige linje mellem kristendommens bud om næstekærlighed og det solidariske, frie og lige samfund, som han kæmpede for.

I filmen er der optagelser fra valget i  2007, hvor Auken som så mange gange før kæmper for en socialdemokratisk valgsejr. Da det mislykkes, konstaterer han, som den ukuelige optimist han var : ”Næste gang vinder vi”

”Næste gang” var i går, hvor vejen blev banet for den første danske kvindelige socialdemokratiske statsminister nogen sinde, og hvor partier der har klima, fattigdomsbekæmpelse og en anstændig udlændingepolitik nu skal forsøge at regere landet – forhåbentligt i bredt og positivt samarbejde. Svend må sidde i sin himmel – glad og håbende.

Auken sagde, at ”det socialdemokratiske projekt er en rejse uden endestation”. Filmen ”Svend” er en rigtig god inspiration til den rejse.

 

 

 

  • Per Brunk

    Hej Ole.
    Flot tekst, lad os alle have Svend i tankerne, specielt i den situation vi er i lige nu.
    Hilsen Per

  • Lone Christensen, Annexgårdsvej 6-Kirke Værløse-

    Hej Ole,godt skrevet og en skam at Svend ikke oplevede denne dag,hilsen fra Lone Christensen