Farum i udvikling


Arkitektkonkurrencen “Farum i udvikling” har nu fået tre vindere, der vil blive bedt om at arbejde videre med deres visioner om fremtidens Farum midtby. Formålet er at få en helhedsplan for midtbyen med vægt på mere byliv og sammenhæng på tværs af byen, nye anvendelser af Bybækgrunden og en styrkelse af Farum Midtpunkt. De tre tegnestuer, der går videre i konkurrencen er:

* JWH ARKITEKTER
* TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
* EFFEKT

Konkurrencen er en del af Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’, der sætter forstædernes udvikling til debat gennem demonstrationseksempler i seks danske kommuner. Astrid Bruus Thomsen, der er projektleder hos Realdania, siger: “Det har været rigtig spændende, at se de meget forskellige bud på Farums udvikling i de seks forslag. De tre forslag, som er udvalgt, har hver deres strategi for, hvordan fremtidens bæredygtige forstad kan se ud i Farum. Forslagene tager alle afsæt i en betydelig fortætning, som gennem mangfoldige nye funktioner og bopladser giver grobund for en levende, mangfoldig og bæredygtig by, der understøtter kvaliteter, som allerede er til stede i Farum”.

De tre projekter bliver udstillet i foyeren i kulturhuset i Farum fra den 5. til den 21. november. Den 5. november 2011 kl.13.00 -15.00 vil der være fernisering af udstillingen.

På miljørådsmødet den 9. november 2011 kl. 19.30-21.45 vil de tre forslag også blive præsenteret. Mødet finder sted i Farum i foyeren i Kulturhuset. Alle er velkomne til arrangementet.

Projektet kan følges på www.furesoe.dk/farumiudvikling. Her kan de tre kandidaters konkurrenceforslag også ses. Forslagene går nu videre i konkurrencens afsluttende fase, hvor de skal bearbejdes og præciseres yderligere, før man vælger den endelige vinder om et par måneder.