Høstfest for medarbejde fra social- og sundhedsområdet


Det er en stor glæde at byde Jer velkomne til årets høstfest.

Når så mange vælger at dukke op – sådan en fredag aften, tyder det på, at I har en god arbejdsplads, med gode kollegaer. Men jeg tror også, at mange kommer fordi, I er glade for Jeres arbejde.

Det har I også al mulig grund til. For I gør hverdagen bedre for rigtig mange Furesøborgere med smil, venlighed og konkret hjælp.

Jeg ved det, for jeg har selv været på besøg på Lillevang, Søndersø, Solbjerghave, Ryetbo, Gedvasevang, Skovgården, genoptræningen hjemmeplejen, Langkjærgård, det udgående team, Lyspunktet, Lysthuset og hvor I nu har Jeres daglige virke.

Sidste vinter var jeg i praktik en enkelt dag i hjemmeplejen og kunne se, hvor betydningsfuldt det er, at vi kommer ud og hjælper – og hvor meget gavn I gør.

Og det er jo det, vi skal måles på som kommune, at vi er der for borgerne. Borgerne er ret lige glade med, hvor mange møder vi holder på rådhuset, og hvor mange politikker, strategier, handlerplaner og andet papir vi laver. Men de er ikke ligeglade med, om I kommer forbi og giver et smil og en hjælpende hånd. Det er de faktisk helt afhængige af.

Vi kan i Furesø være glade og stolte over vores hjælp til ældre, psykisk syge, handicappede, patienter med behov for genoptræning og andre, der har hjælp behov.

Og det skyldes I meget høj grad Jer i denne sal – og Jeres kollegaer. I har i høj grad grund til at feste og klappe Jer selv og hinanden på skuldrene for en fornem indsats.

Når vi arbejder med mennesker er målet, at vi så vidt muligt skal give hjælp til selvhjælp. Vi skal respektere borgernes forskellighed, og vi skal have blik for, hvordan vi kan gøre den enkelte så selvhjulpen som muligt. Det kræver rigtig meget af Jer, fordi I skal kunne vurdere den enkelte medborger og sammen med vedkommende træffe nogle valg, som I tror fungerer.

Det er et ansvarsfuld og frit arbejde i udfører. Jeres engagement og selvstændige dømmekraft er afgørende for en god service og for, at vi kan lykkes med at gøre vores borgere så selvhjulpne som muligt – f.eks. gennem “Bevar dig vel projektet”.

Vi lever i en tid med få penge i kommunekassen. Det betyder, at vi på alle områder er nødt til at se på, hvordan vi tilrettelægge arbejdet bedst muligt. Vi har besluttet nogle ændringer i nattevagten og hjemmesygeplejen, som gerne skulle betyde, at vi kan løfte de samme opgaver med færre ressourcer. Det er vigtigt, at I som arbejder i marken og ved, hvor skoen trykker, kommer med gode idéer til, hvordan vi kan gøre arbejdet bedre og smartere.

Hvis I får øje på unødvendigt bureaukrati, må I endelig sige det til Jeres ledere og tillidsmænd, så vi hele tiden kan udvikle vores arbejdspladser til det bedre.

Sundhed er vigtigt. Hvis vi kan forebygge livstilsygdomme, kan vi spare rigtig mange penge. Derfor overvejer vi såkaldte sundhedsambassadører på den enkelte arbejdsplads, der kan komme med idéer til bedre, sundere mad, mere motion og andet, der kan øge sundheden hos de borgere, vi betjener.

I aften er det tid til at feste og ikke til at tale – slet ikke om sundhed.

Jeg vil på det samlede Byråds vegne endnu engang takke Jer for Jeres arbejde med, hver dag – og døgnet rundt – at gøre Furesø til en endnu bedre kommune.

Tak for det – og rigtig god fest.