Kulturhuset fejrer 20 års fødselsdag


Historien om Farum Kulturhus er eventyret om en lidt forpjusket ælling, der blev til en smuk svane.

For godt 20 år siden havde Farum en skole i overskud. Paltholmskolen skulle lukkes, og hvorfor så ikke bruge den til byens bibliotek og foreningshus? Farum kunstforening, kulturudvalgsformand Svend Krarup, Bernt Petersen fra Farum By og Land og en lokal kunstner, Zanne Jahn, var med til at gøre idéerne til virkelighed.

Den svære begyndelse

For at sikre et bredt ejerskab til Paltholmcentret, som Kulturhuset hed i starten, blev der nedsat en bestyrelse på 21 medlemmer med repræsentanter fra det lokale foreningsliv.Den store bestyrelse kæmpede med at finde fælles fodslaw og en samlet udadvendt linje for huset. Det var ikke så let. Ordet  “særinteressedemokrati”, blev brugt, når de enkelte foreninger kæmpede for at sikre de bedst mulige rammer for egne aktiviteter

Siden blev ledelsen skåret ned til den såkaldte ”4 bande” bestående af Jørgen Schiermacher (ansvarlig for musik), Arne Bak Sørensen (bibliotek),  Peter Madsen (pedelkorps) og Zanne Jahn (kunst). Efter 2 år blev Zanne Jahn udnævnt til leder af huset og har været det lige siden.

De fysiske rammer

I staten var stedet stadig præget af at være udsprunget af en skole med mørke skabe, lange gange og udstoppede fugle. De enkelte foreninger passede egne gøremål i de forskellige klasselokaler. Huset var ikke rigtig levende og åben for omverdenen. Så tog Zanne Jahn ”penslen i egen hånd”, indrettede gangarealerne til galleri og satte lys og farver på huset.

Det levende kulturhus

Hemmeligheden bag et levende kulturhus er, at mange borgere føler ejerskab og ansvar for huset. Rigtige mange frivillige har gennem årene lavet arrangementer i Kulturhuset. En meget bred vifte af forskellige aktiviteter fra udstillinger, teater, biograf, dans, oplæsninger, koncerter, café, borgermøder og bogudlån er med til at skabe liv og synergi. Og så skal det være en oplevelse at gå gennem huset, hvad de mange skiftende og altid overraskende udsmykninger vidner om.

Kulturhuset er blevet en kæmpesucces. Mange kommuner fra ind og udland henvender sig for at høre,  hvordan vi har sammensat og driver Farum Kulturhus.

Fremtid:

Farum Kulturhus har gennem 20 år været en kulturel ankerplads for rigtig mange Furesøborgere – og stadig er der meget i vente. En 20 årig er jo først lige begyndt at folde sine potentialer ud. Furesøs nye Immigrant museum åbner i Kulturhuset om føje tid. Borgerservice flytter ind på biblioteket og hvem ved, hvad der eller kunne tænkes ind af nye aktiviteter.

Tak

Igennem de 20 år har der været afholdt mere end 300 udstillinger og et tusindtal af forskellige arrangementer.

Der er al mulig grund til at takke alle de, der gennem årene har bidraget til at Kulturhuset blev det levende sted, som idémagerne drømte om. På selve dagen er der en rækker foreninger, der er med til at fejre dagen: Azurmalerne, Ældresagen, Café Mose, Det første jazz orkester fra den gang, Grafen, Lokalhistorisk forening, Frivillighedscenteret, Billedskolen, Kunstforeningen. Tak til Jer alle for at gøre dagen festlig

En særlige tak til Kulturhusets utrættelige ildsjæl, Zanne Jahn, der har været med gennem alle årene. Uden Zannes utrolige kreativitet, energi og viljestyrke havde Kulturhuset slet ikke været, hvad det er i dag: En smuk svane midt i Furesø.