Natur og kultur i Skovhuset


Du skulle gøre dig selv en tjeneste og besøge den aktuelle udstilling ”Huset i skoven” i Skovhuset, som Stephanie Donsø og Lykke Andersen har tilrettelagt med bidrag fra i alt 12 kunstnere. Alle værker er skabt til netop denne udstilling

Temaet er brudfladerne mellem civilisation og natur. Og her har Skovhuset, som kulturinstitution midt i skoven, været til inspiration. 

Fra Skovhuset kan du se ud over Søndersø, som Københavns kommune kar brugt til indvinding af overfladevand. På en varm sommerdag midt i1950erne, tappede københavnerne så meget vand, at søens sydlige og østlige dele blev tørlagt. I forbindelse med tørlægningen fandt man en stenalderbåd (en ege) begravet i dyndet. Båden blev efter fotografering og opmåling sænket tilbage. Naturen lukkede sig igen over stenalderkulturen.

Fabrikant, Ferdinand Hindsgaul, færdiggjorde det nuværende Skovhus i slutningen af 1930érne. Her ligger huset nu – ikke langt fra den brølende Ballerupvej men alligevel omsluttet af urskovsagtig mystik ved kanten af søen.

Når man træder ind i Skovhuset lander man i et lyst fredfyldt rum, og man bliver indfanget af det, som værkerne i huset vil én som beskuer.

Det sker ikke mindst i denne udstilling, hvor man kommer ind med naturen på nethinden og bliver mødt med kunstens spejling og kommentarer til skoven og søen uden for.  I udstillingen får man øje på naturen igen – men denne gang på en helt anden måde. Man får måske også øje på naturen i sig selv – aflejret som minder, stemninger, anelser, instinkter og som det biologisk ur, der ubønhørligt tikker.

Furesø kommune er aktuelt i gang med en visionsproces.  To værdier går igen: Naturen og det kreative. Vi vil være en grøn oase i hovedstadsregionen, og vi vil satse på vores engagerede, kreative og reflekterende borgere.

I vores kulturpolitik lægger vi vægt på, at kommunen skal være en scene for kunstværker. Både dem der udfoldes i gallerier, udstillingshuse og kulturhuse og dem, der er ude på gadeplan i det åbne offentlige rum.

Skovhuset og denne udstilling spejler på fornem vis kommunens visioner og kulturpolitiske mål. Som tilskuere bliver vi udfordret og forstyrret af værkerne, og dermed får vi måske øje på – og kan stille spørgsmål til – os selv og vores egne værdier. Måske går vi herfra med en oplevelse af, at alt ikke altid er, som man i første omgang har set det.

At blive udfordret på éns verdensbillede er startskuddet til refleksion og udvikling. Så tak til Stephanie og Lykke for at have sat udstillingen op. Tak til de udstillende kunstnere. Tak til Skovhusets dygtige leder, Dorthe Abildgaard samt til bestyrelsen og de mange frivillige i Skovhuset for det vigtige arbejde med at udfordre og dermed udvikle vores måde at tænke på.