Nytårskur for erhvervslivet den 11. Januar 2012


Velkommen

Hvor er det dejligt at se Jer alle – og så mange – her i Galaksen. Der er jo tale om en verdenspremiere, hvor vi for første gang – sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening holder Nytårskur . Formålet er at se tilbage på 2011 og frem mod 2012 – men nok så meget at mødes, ønske hinanden godt nytår og udvikle kontakten mellem alle, der driver erhverv og arbejder for vækst og udvikling i Furesø. (Billede: Anette Nørtoft fra Acacia blomster – Væløse Bymidte)

Krise og vejen frem

Furesø er som resten af Danmark ramt af den økonomiske krise, men det skal blot få os til at være endnu mere fokuserede på at skabe vækst og udvikling.

Chefredaktør og meningsmager, Erik Rasmussen, skriver i den seneste udgave af Mandag Morgen fra i mandags (den 9. januar), at ”dybe kriser skal besvares med radikal innovation. Dermed kan samfundets store udfordringer blive afsættet til ny vækst og velstand”. Vejen ud af krisen går – siger han – gennem ”en åben dialog og samarbejde på tværs i samfundet”. ”Løsningerne må nødvendigvis findes gennem helt nye alliancer, der trækker på viden og kompetencer fra alle dele af samfundet – de private som det offentlige. Fællesnævneren er at udvikle samfundsmodeller, der ud fra alle betragtninger kan betegnes som bæredygtige (økonomisk, socialt og miljømæssigt)”.

Erik Rasmusen peger på tre områder, hvor Danmark må gå i front, nemlig

* en ambitiøs satsning på omstilling til en grøn økonomi, der kan gøres os til  frontløber på et boomende internationalt marked.

* nye partnerskaber mellem privat og offentlig sektor, der kan skabe mere velfærd for penge og give afsæt for ny industriel udvikling og eksport

* styrket videnproduktion og internationale innovationsnetværk, der kan ”motivere danskerne til et højere ambitionsniveau”.

Jeg er med på, at disse overordnede tanker om krisen og mulige veje ud af den kan forekomme meget abstrakte når man i det daglige slås med konkrete udfordringer med at drive virksomhed i dagens Danmark: Lav vækst, færre kunder, stigende udgifter, offentligt bureaukrati, snævre planrammer, tunghøre politikere!

Ikke desto mindre tror jeg det er vigtigt, at vi samtidig med at vi løser de helt konkrete dagligdags problemer også har de mere langsigtede udviklingsmål og for øje – også her i Furesø. Hvad er vores visioner – hvor vil vi hen?

 

Erhvervsudvikling i Furesø

Fra politisk hold ønsker vi et aktivt, velfungerende, innovativt erhvervsliv. Det er ikke bare noget jeg siger. Det er noget vi har besluttet!  – og det er noget vi arbejder med . hver dag. Et enigt Byråd står bag den erhvervspolitik, vi vedtog ved indgangen til 2011, og som blev udarbejdet i samarbejde med Industri-foreningen og Erhvervsforeningen.

Gode indkøbsmuligheder, let adgang til serviceydelser og mulighed for at finde arbejde lokalt er rigtig vigtige parametre for at tiltrække nye borgere. Et varieret lokalt erhvervsliv skaber udvikling og indtjening i kommunen.

Når jeg betoner varieret er det fordi, jeg er af den faste overbevisning, at Danmark og Furesø også fremover vil have produktionsvirksomheder, der forudsætter manuelle færdigheder.  Vi skal ikke alle være ”videnarbejdere” og tak for det. Vi har – også i en kommune som Furesø – brug for at fastholde arbejdsplader til de, der kan rubbe neglene og bruge hænderne, men som måske står af, hvis det hele bliver alt for bogligt.

Samspil mellem kommune og erhvervsliv

Vort erhvervsliv skal opleve kommunen som en god service- og samarbejdspartner, når det handler om etablering, drift og udvikling af virksomheden. Omvendt er det jo ikke kommunen, der skaber vækst og arbejdspladser. Det er virksomheder – men kan vi arbejde sammen om dette – bliver vi alle vindere.

Vi har ca. 2.000 meget forskellige virksomheder i kommunen. De rækker fra traditionel industriproduktion over let produktion, service og detailhandel til avancerede IT-virksomheder. Vi kan glæde os over 173 nyregistrerede  virksomheder i Furesø Kommune i 2011. Til alle jer – nye som gamle virksomheder  – vi er glade for at have jer her.

Status 2011

Genforhandling af Furesøaftalen med Indenrigsminister Bertel Haarder faldt på plads i de første måneder af 2011. En låneomlægning med et fald i de årlige finansieringsudgifter på 73 mio. kr. og et ekstra særtilskud på 250 mio. kr.  kan mærkes i kommunekassen. Samtidig har vi siden 2010 effektiviseret kommunens drift med 69 mio. kr. Særskatten i Farum kan afvikles med udgangen af 2013, og vi kan for alvor begynde at se fremad. Vi kan træde ud af offer-rollen! Det er også på høje tid.

Byrådet vedtog kommunens nye erhvervspolitik i marts måned. Og den 1. april 2011 fik vi ansat kommunens erhvervskonsulent.

Kommunens hjemmeside er ændret med speciel tanke på erhvervslivet. Blandt andet kan nævnes, at man nu:

  • kan hente hjælp til etablering, drift og udvikling af virksomheder
  • kan tilmelde sig nye inspirationsmøder og
  • kan melde sig som interesseret i at blive leverandør til kommunen

Der er endvidere åbnet mulighed for at synliggøre private erhvervslokaler, som er til salg eller leje.

Vi har i 2011 nedbragt byggesagsbehandlingstiden betragteligt, så nu ligger blandt de 10 bedste kommuner på landsplan.

I samarbejde med Erhvervsforeningen, Industriforeningen og Go’Energi har vi etableret et energisparenetværk, som allerede har fundet store muligheder for energibesparelser på lokale virksomheder. Det er godt – både for virksomhedernes økonomi og for klimaregnskabet.

Som borgmester er jeg stolt over, at vores Jobcenter hører til blandt de bedste jobcentre i Danmark, når det drejer sig om jobformidling, virksomhedskontakt m.v.. Vejen til en god udvikling for et ungt menneske går gennem et job eller en uddannelse. Vi har brug for et godt samarbejde vores lokale virksomheder, når vi skal løse nogle af de sociale udfordringer, vi står med. Jeg er meget taknemmelig for indsatsen og det samfundssind, I viser.

Jeg vil gerne sige medlemmerne af Erhvervskontaktudvalget tak for indsatsen med til at bygge bro mellem erhverv og kommune. Vi arbejder stadig med at finde den bedst mulige form for udvalgets arbejde. Men jeg er rigtig glad for, at dialogen er der, og at samarbejdet bliver stadig bedre. Vi trækker på samme hammel. Vi er enige om målene  -og næsten også om midlerne.

2012

 Furesø er ved at skifte image. Fra at være en kommune med en blakket fortid, en elendig økonomi, politisk kævl og ævl og meget ondt af os selv – er vi nu en kommune, der kan samarbejde. Vi har rettet ryggen og ser fremad. Det er lidt som en sommerfuglelarve, der har forpuppet sig og nu forsigtigt gør sig fri af fortiden. Det er tid at prøve vingerne af.

Jeg bliver da glad, når formanden for Væksthuset i Hovedstadsregionen, Henrik Rasmussen, offentligt peger på Furesø som et sted, hvor der sker en masse positivt i samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv. Jeg bliver også glad, når bladet ”Incitament” fremhæver Furesø, som en kommune, der er kommet langt med effektiviseringer, ny organisering og nye ledelsesformer.

Og så er Furesø kendt som én af de 12 kommuner i Danmark, der har en Superligaklub. For andet år i træk blev FC Nordsjælland pokalmestre i 2011og overvintrer nu på 2. pladsen i Superligaen. Man kniber sig lige en gang i armen.

Vi er én ud af ca. 50 byer i hele verden, der har en WTA – tennisturnering. Vi gør os gældende på verdensniveau i en række andre sportsgrene og fik i efteråret en verdensmester i roning, nemlig Henrik Stephansen, der skal repræsentere Danmark ved OL til sommer.

Der er meget positivt at sige om Furesø, og det skal vi også bruge i arbejdet at gøre Furesø Kommune kendt som en attraktiv erhvervskommune.

Af vigtige opgaver på den erhvervspolitiske dagsorden i 2012 vil jeg kort nævne:

  • Ny lokalplan for Farum Erhvervsområde med henblik på at udvikle området og tiltrække nye virksomheder
  • Arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling”, der skal sikre en overordnet plan for udvikling af Bybækgrunden og den centrale del af Farum
  • Udvidelsen af Farum Bytorv, hvor forhandlingerne med tilbudsgiver forventes afsluttet meget snart. Projektet indebærer en udvidelse med ny detailhandel på ca. 8.000 m2, med ca. 100 nye arbejdspladser.
  • Ny detailhandelsbutik på Farum Kaserne
  • Lokalplaner for detailhandelsbutikker på Læssevej og i Hareskoven
  • Udvikling af Værløse Bymidte
  • Forhandlinger med Forsvarsministeriet om den fremtidige brug af Værløse Flyvestation. Allerede i dag er der erhverv og arbejdspladser på Flyvestationen, hvor mellem 50 – 150 dagligt arbejder med projekter inden for filmbranchen.

Vi vil i højere grad understøtte etablering af nye virksomheder gennem åben rådgivning for iværksættere og virksomheder, ”Velkomstpakke” til nye virksomheder og dialog med ejere af erhvervsbygninger om etablering af et eller flere ”Kontorfællesskaber” for mindre virksomheder

Afslutning

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore virksomheder, samarbejdspartnere og politikere for det vi lykkedes med i det forløbne år.

Lad os gøre 2012 til et år, hvor vi i et tæt og tillidsfuldt samarbejde slår sommerfuglevingerne endnu mere ud og flyver videre mod de erhvervspolitiske mål i Furesø.

Vi har alle forudsætningerne for at lykkes. Lad os gøre det.

Rigtig godt nytår!

(PS: Fotografier udlån af Furesø Avis)