Dejlige unger på Furesøskolen


Jeg besøgte Furesøskolen og talte med en masse dejlige unger og deres engagerede lærere. Jeg fortalte, at jeg – da jeg var skoleelev – havde svært ved at stave og derfor gik til specialundervisning. Hvis der er noget, man ikke er så god til, så er der helt sikkert andre ting, som man godt kan finde ud af. Man skal aldrig give op, men hele tiden prøve at lære nyt. Jeg talte om politik med de ældste elever, og jeg beundrede de yngste elvers meget flotte naturfagsopgaver. Vi aftalte et snarlig genbesøg på Rådhuset.


Furesøskolen er et særligt tilbud til elever i alderen 6-15 år.

På skolen arbejder eleverne med, at

• blive dygtigere til koncentrere sig
• tælle sejre frem for nederlag
• få lyst til at lære
• at blive gode til at få kammerater
• undgå for mange konflikter med kammerater og lærere

Skolen har plads til 10-15 eleve, der undervises i tidsrummet 8-13 i de almindelige skolefag. Undervisningen tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov og muligheder.

Skolen samarbejder intensivt med elevernes netværk – forældre, fritidshjem m.fl.

Eleverne går almindeligvis 1-2 år i Furesøskolen.