Idrættens fremtid i Furesø


– Oplæg til generalforsamling i Furesø Idrætsråd den 22. Marts 2012

Hvorfor idræt?
At dyrke idræt giver oplevelser, glæde, livskvalitet men også udvikling og læring. Engagement i idræts- og foreningslivet er afgørende for demokrati og et stærkt civilsamfund. Idræt er inkluderende – skaber sammenhængende og sociale netværk også for de, der ellers ville være blevet ekskluderet. Motion og bevægelse er afgørende for, at vi er friske og selvhjulpne – også når vi kommer op i årene.

Godt udgangspunkt i Furesø
Vi har ca. 350 foreninger i Furesø – heraf er ca. 100 idrætsforeninger. I vores tilskudsberettigede foreninger er der ca. 24.000 registrerede medlemmer.  En ny DIF rapport viser, at Furesø er den mest foreningsaktive kommune i landet – set i f.t. indbyggertal. Der ud over har vi mange, der dyrker selvorganiseret idræt.

Hvordan bliver vi endnu bedre? (forslag til 5 indsatsområder)
A) Styrke foreninger
–       Uddannelse af trænere og ledere
–       Tiltrække og fastholde frivillige
–       Målrette vores tilskud (Team Copenhagen som eksempel)
–       God koordination og godt samarbejde (udvikle opgavefordeling mellem kommune, FOU og FIR)
 
B) Gode idrætsfaciliteter
– masser af idrætsanlæg i Furesø, men kapacitetsmangel på idrætshaller i primetime.
– bedre kapacitetsudnyttelse – afdækning af behov – prioritering
– samarbejde med foreningerne omkring driften og brugen af de lokaler og faciliteter
– samtænke faciliteter på skoler
 
C) Bredde og elite
– FCN og NSG er ikke idrætsorganisation. De er kommercielle forretninger, der giver idrætsoplevelser i Furesø
– Gode faciliteter for kommercielle idrætsforretninger kan også bruges af bredden (kunstgræs på Farum Park – eksempelvis)
– Eliten vil ofte være en inspiration for bredden og motivere børn og unge til idræt. Samspil er vigtigt.
 
D) Idrættens rolle på det sociale og sundhedspolitiske område
– Motion i skolen og efter:  Samarbejde med idrætsklubberne
– Fritidsvejledere – grej banken
– Skolernes idrætsdage
– Lederuddannelse og aktivering for unge med sociale/sundhedsmæssige udfordringer
– Motion og genoptræning for ældre
 
E) Selvorganiseret idræt
– Den levende by, der appellerer til motion og leg
 
Afslutning
Lad os styrke samarbejdet mellem KFIU, FOU, FIR og andre om at fastlægge udfordringer, mål og handleplaner for endnu bedre idrætsliv i Furesø