Sundhedsplejens vigtige arbejde


Jeg har været i praktik hos sundhedsplejerske, Jytte D. Rendtorff, på Stavnsholtskolen. Vi havde tre elever fra 1 A til den årlige samtale om sundhed og trivsel. Børnene blev målt og vejet, og snakken gik om kost, motion, fritid og kammerater. En forældre til hvert af børnene var med til samtalen. De var alle tre glade, sunde børn, der kunne lide at gå i skolen. Jytte var god til at spørge til familiens samlede situation. Heldigvis har vi mulighed for at hjælpe de familier, hvor der er særlige udfordringer. Jytte kan med forældrenes accept kontakte vores fritidsvejleder, hvis der er brug for, at barnet kommer i gang med en idræts/fritidsaktivitet. Der kan gives særlig hjælp til en plads i en skolefritidsordning, hvis det skønnes vigtigt for barnet trivsel, og hvis midlerne i familien er små. Jytte kan også kontakte familiens socialrådgiver, hvis forældrene har problemer med ledighed, sygdom eller andet. Det står efter besøget endnu mere klart for mig, at sundhedsplejen spiller en meget væsentlig rolle i den forebyggende tværgående indsats for børn og deres familier. Jytte og hendes kollegaer er rigtig gode til at fange problemer i opløbet og løse dem i samarbejde med familierne og med inddragelse af de relevante fagpersoner i kommunen.