Flot Furesøregnskab


Økonomiudvalget i Furesø Kommune behandlede onsdag aften regnskabet for 2011, og udvalget kunne sende et regnskab med et overskud på 107 mio. kroner videre til byrådet.  Det flotte resultat skyldes en meget stram økonomistyring og indgåelsen af den nye Furesøaftale, der samlet betyder et overskud på driften og færre renteudgifter som følge af låneomlægningen. Serviceudgifterne ligger ca 13 mio. kroner under, hvad der var budgetteret med.

Stort set alle fagudvalg har overholdt deres budgetter. Dog er der på Social- og Sundhedsudvalgets område en afvigelse, som primært skyldes kommunale merudgifter til overførsler som fx førtidspensioner.

Resultatet betyder samtidig en en positiv udvikling i kommunens kassebeholdning. Kassen er i 2011 steget fra 48 mio. til 114 mio. kroner. Det positive regnskab giver plads til nyudvikling og afvikling af gælden i Furesø.