Fornem pris til Stengården


Elisabeth og Jens Otto Rasmussen driver nu på 15. år et økologisk landbrug på Stengåden i Bregnerød. Støt og roligt er bedriften  blevet udvidet. Nye afgrøder kommer hele tiden til. Det, der oprindeligt var en fritidsinteresse ved siden af arbejdet som kemiingeniører, er nu blevet til fuldtidsbeskæftigelse for de to ildsjæle og yderligere 4 ansatte. Furesø og omegn har fået et lokalt økologisk indkøbscenter, hvor borgerne valfarter til for at købe sunde fødevarer.  Samtidig er der mulighed for at opleve et bæredygtigt landbrug, hvor dyrene trives og jord og grundvand skånes for sprøjtemidler. Stengården er et levende eksempel på, at der er et marked for lokalt producerede bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. Det giver samtidig omsætning og arbejdspladser.

Men resultaterne kommer ikke ud af ingenting!  Elisabeth og Jens Otto har lagt et kæmpe pionerarbejde i at udvikle virksomheden. Mange sten har skullet ryddes af vejen – både dem på markerne og de, der vedrører gårdens og butikkens drift og forbrugernes vaner.

I dag står Elisabeth og Jens Ottos arbejde som et eksempel til efterfølgelse: Det kan lade sig gøre, hvis man har tålmodighed, masser af knofedt og ikke går på kompromis.

Det er baggrunden for, at fonden ”Gaia Trust”, ved Hildur og Ross Jackson i år har besluttet at give ”Gaia prisen” til Elisabeth og Jens Otto. Det skete i dag ved en lille højtidelighed, hvor jeg havde fornøjelsen af at overrække prisen. Ved prisoverrækkelsen afslørede Elisabeth og Jens Otto, hvad prisen på  25.000 kr. skal bruges til: Informationstavler på Stengården om det økologiske brug, så endnu flere får indsigt i, hvad der skal til for at skabe en lokal bæredygtig udvikling.

Tak for indsatsen til Elisabeth og Jens Otto og tak for mulighederne for at kunne uddele prisen til Hildur og Ross.

Læs mere om Stengården her

Læs mere om Gaia Trust her