Ny kanon på Farum kaserne


Tale ved indvielse af Kanon på Farum Kaserne

Man får mange opgaver som borgmester. Men det hører til sjældenhederne at skulle indvie en ny kanonstilling.  Vi lever fredeligt i Furesø og har ikke brug for kommunale forsvarsværker  – allerhøjst et lille fartdæmpende vejbump. Men en kanon hører sig nu en gang til på en gammel kasserne. Vi har brug for spor i landskabet, der kan minde os om den historie, vi er rundet af.

Her, hvor vi står, lå i gamle dage (før Farum Kaserne blev etableret) Trevangsgården. De store kastanjetræer er rester af en allé, som førte op til gården.

Farum Kaserne blev bygget og overdraget til Ingeniørregimentet den 15. marts 1956. Selve kaserneområdet udgjorde et areal på ca. 25 hektar med indkvartering, undervisningsbygninger kommandocentral, infirmeri, messer, bibliotek, gymnastiksal, varmecentral, depoter, garager værksteder. Man havde sågar eget vandværk og rensningsanlæg.

Fra kasernen førte en betonvej til det ca. 190 ha store øvelsesterræn med brosteder og kanalområder, som ingeniørtropperne kunne øve sig på.  I offentligheden var Farum Kaserne mest kendt for at huse ”Rulle Marie”, der rykkede ud når der var ”bombealarm” i kongeriet.

Som et vartegn opstillede Ingeniørtropperne ved indgangen til kasernen en gammel kanon på et skanseanlæg, som det kunne have set ud ved Dybbøl i 1864. Ved  forsvarsforliget i 1999 blev Farum kaserne lukket, og Ingeniørtropperne flyttede til Skive. De tog kanonen med sig og efterlod skansen tom.

En Skanse uden en kanon er der jo ikke meget musik og historie i. Derfor er vi rigtig glade for, at vi af Tøjhusmuseet har kunnet låne et 12 punds kanonrør fra 1841.  Vi har selv fået lavet den  “affutage”, som kanonrøret hviler på efter historiske tegninger fra Fredericia volde.

I dag er alle bygninger fra Kasernetiden revet ned bortset fra hovedvagtbygningen over for kanonen. Siden Farum Kommune overtog kasernen har fokus været på at skabe et attraktivt boligområde med respekt for de naturværdier, der findes i området. Efter en periode med stagnerende salg på grund af finanskrisen er der nu igen kommet gang i byggeriet. NCC bygger punkthuse med lejligheder på toppen af bakken mod golfbanen.  DAB bygger rækkehuse ved Regimentsparken. Der kommer en dagligvarebutik på hjørnet ved Slangerupvej. I alt er der planlagt ca. 800 boliger på Kaserneområdet.

Jeg vil gerne takke grundejerforeningen for et godt samarbejde om at udvikle området og gøre det stadig mere attraktivt. Det handler om at få færdiggjort byggeriet herude men også om at sikre stiforløb og forskønnelse af området med granitblokke, kælkebakke frugttræer og meget andet. Lad mig slutte med et håb om, at kanonen, som vi indvier i dag,  bliver et vartegn for et dejligt boligkvarter her i Furesø.

Og lad os så håbe på, at der ikke kommer krudt og kugler ud af kanonen  men noget mere fredelig. Måske kunne vi gøre, som Ane  i Halfdan Rasmussens ABC:  “Ane lagde anemoner i kanonen på Trekroner. Ved det allerførste skud  Sprang Anes anemoner ud“.